Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

לשמוע את הקולות | נורית אילון הירש

עודכן: 2 במרץ 2022


             שיעורה השבועי של נורית אילון הירש |                           לשמוע את הקולות  שמתקיים בימי שני במדרשת אשירה בשעה 19:30

המעשיה של שבעת הקבצנים זו מעשיה שמכילה בתוכה הרבה מן הסוד. מה המשל של המושג קבצן? כל אדם צריך להבין שהוא מעצמו אין לו כלום, וכל דבר עליו להיות כקבצן ולפנות לבורא בכל בקשותיו ורצונותיו. זה פיתוח של אומנות של תפילה ותחנונים אליו. 

ר’ נחמן בתורה ק’א- כל החסרונות שיש לאדם הכל זה בעקבות חסרון הדעת, וכן להיפך. השלם בדעת לא חסר בכלום.  איך נברא העולם? בדיבור וקולות. ר’ נחמן אומר שיש 2 סוגי קולות, קול ישר וקול חוזר. הקול הישר שאדם מוציא נתקע באיזה מקום וחוזר אליו כמו הד.  ר’ נתן- ידוע ומבואר שקודם הבריאה היה כל העולם מורכב באור אינסוף. והקב”ה צימצם עצמו כדי לברוא את העולם, וכך נוצר החלל הפנוי. הקולות שאנו שומעים סביבנו כל הזמן, כל החסרונות הללו זה בעצם לא הקול שלי, זה רק ההד. ראיה רוחנית אמיתית, זה רק ע”י עצימת עיניים מאשליית העולם, מהמציאות הדמיונית. כל מה שיורד מלמעלה זה טוב, הבחירה שלנו היא לראות מאיפה מגיע הטוב. לעיתים נראה לנו שכל המציאות היא דין וזה בגלל שאנו שומעים את הקול החוזר, את ההד. אבל הקול האמיתי הוא חסד וטוב. צורת החשיבה האנושית היא מצומצמת, בשל זה מתקשה השכל האנושי לתפוס את המציאות האלוקית


Comments


bottom of page