Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

“לשוב הביתה, בחודש התשובה” – על כיבוד הורים | דקלה יוספסברג

ה-חזרה בתשובה הכי חשובה והכי פחות מטופלת בדורינו… סדרת מאמרים על מצוות כבוד הורים, מאת דקלה יוספסברג, יועצת זוגית ומנחת הורים בגישת שפר |

כיבוד הורים – הבטחה לחיים

אנחנו מחפשים כל העת דרכים להיטיב את חיינו. מחפשים עצות למציאת בן זוג או לחיי נישואים טובים, מבקשים עזרה בחינוך הילדים, שואפים להיות אנשים מאוזנים ובעלי מידות מתוקנות ומתפללים לחיים שמחים ורגועים. והנה, ממש מתחת לאף יש לנו מצווה יומיומית, יקרה וחשובה שיכולה להבטיח לנו את כל אלו ויותר: ”אוכל מפירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא” (מסכת שבת) – מצוות כיבוד הורים. * ”כל המבקש ימים ושנים, ועושר ונכסים וחיים בעולם הזה, וחיים ארוכים לעולם הבא שאין לו סוף, יעשה רצון אביו שבשמים ורצון אביו ואמו” (תנא דבי אליהו רבא, פרשה כד).

כן ייטב לך באמת

“כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך ה’ אלוקיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר ה’ אלוקיך נותן לך” (דברים ה, טו). מה מובטח לנו בתורה מקיום מצווה זו? “ולמען ייטב לך” – הבטחה של חיים טובים. חז”ל מסבירים שמדובר בחיי העולם הבא ולאו דווקא העולם הזה, ופירוש נוסף מפרש את “יאריכון” על דרך ארוכה ומרפא. כלומר, חייך יהיו בריאים יותר.

כותב המלבי”ם בפרשת ואתחנן: “ובדברות האחרונות הוסיף ‘ולמען ייטב לך’, כי יש בני אדם שחושבים שהרעות שבעולם הם יותר מן הטובות וקצים ומואסים בחייהם, ומקללים את אבותם שהביאו אותם אל המציאות הזו שהיא לרעתם. לכן אמר ‘ולמען ייטב לך’, שעל ידי שתכבד אב ואם ותחשוב שהחיים הם טובים, כן ייטב לך באמת”. המלבי”ם מחדש חידוש עצום. יש בני אדם שטוענים שהחיים שלהם קשים או מרים בגלל ההורים שלהם. נשמע די מוכר, לא? בסדנאות שאני מעבירה נדיר לשמוע נשים ששמחות בהורים שלהן. כמעט לכולן יש טענות. יש שיגידו שההורים לא נתנו להן מספיק ולכן יש להן קשיים שונים בחיים. יש נשים שיטענו שההורים הרשו להן הכול ולכן הן מפונקות ולא מסתדרות בחיים ועוד כהנה וכהנה האשמות. (אגב, האם זה מוצדק? האם בדורות קודמים העזנו לדבר כך על הורינו? בסדנאות שאעביר בעוד עשרים שנה אפגוש את בנותיהן של אותן נשים. מה לדעתכם הן יגידו על הוריהן?)

מה מציע לנו המלבי”ם, אם כן, כדי לתקן את הקשיים הללו בחיי? כיבוד הורים. הרי לכם סדנה לחשיבה חיובית חינם אין כסף! על ידי שתכבד אב ואם ותחשוב שהחיים הם טובים – כן ייטב לך באמת. כיבוד הורים יביא אותי לחשיבה מחודשת על חיי. בתחילה אני אחשוב שהחיים טובים ואראה אותם באור חדש, ולבסוף הם אכן יהיו טובים!

אז איך זה קורה בפועל? מה עליי לעשות?

עוד נדון באריכות בסדרת המאמרים הבאה בשאלה כיצד זה קורה בפועל, אבל על קצה המזלג ניתן לומר שמצוות כיבוד הורים מקנה לי את המידה הבסיסית ביותר ליהודי – הכרת הטוב. דרכה אוכל לקבל ראיית אמת מבוררת בכל תחומי החיים ולעבוד את השם בדרך הנכונה והמתוקנת. מצווה זו תלמד אותי ענווה, ומכאן תשפיע על יחסיי עם הסובבים אותי ובכללם בעלי וילדיי. מצוות כיבוד הורים מחברת אותנו אל השורש שלנו – אל המקור ואל השלשלת כולה, עד לאברהם אבינו, אדם הראשון וישירות אל הקדוש ברוך הוא, ומשום כך באופן ישיר היא מחברת אותנו אל עצמנו! אין לנו אפשרות להתחבר באמת אל עצמנו ואל מהותנו הטובה והאלוקית מבלי שהתחברנו תחילה אל הורינו, בדרך של כיבוד הורים.

כיבוד הורים לנשים נשואות

חובה לדעת שלפי ההלכה, כבוד הבעל קודם תמיד לכיבוד הורים. אישה, לפי ההלכה, הולכת אחרי בעלה, ולכן אם נוצר קונפליקט בין כבוד הבעל לכבוד ההורים, אצל אישה נשואה הבעל קודם תמיד. עם זאת, ברוב המקרים ניתן למצוא פתרון שיספק את כולם, כך שכדאי לשאוף ליישר את ההדורים בכל הצדדים.

כיבוד חמי וחמותי

כיבוד הורי הבעל נובע מההתקשרות של האישה לבעלה, והוא חלק מהזוגיות. לכן, לפי ההלכה, בשביל אישה נשואה כבודם של חמיה וחמותה זהה לכבוד הוריה ואף קודם לו. גם על הבעל מוטל חיוב כיבוד הורי אשתו.

כיבוד הורים אצל בעלי תשובה

בדורנו המבולבל נראה שמצוות כיבוד הורים נתפסת כמצוות רשות, חלילה. אם ההורים שלי אכן אנשים ראויים – אכבד אותם, אבל אם לדעתי הם אנשים רגילים או פחות מזה – משום שלא היו לדעתי הורים טובים מספיק – הכבוד שלי כלפיהם מוטל בספק. הגישה המקולקלת הזאת פושטת לצערנו בכל המגזרים, אך מקבלת משנה תוקף אצל בעלי תשובה שמרגישים שבשבילם, ההורים אינם המקור, הרי הם לא שומרי מצוות. הם מרגישים פעמים רבות חכמים וטובים מהם, וההורים מצדם מרגישים את רוח ההתנשאות והשיפוט, ומכאן ועד יצירת מערכת יחסים רעועה הדרך קצרה. אמת שכתוב “איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו” (ויקרא יט, ג), ומפרש רש”י כי סמך הפסוק שמירת שבת לכיבוד הורים ללמדך שכולם חייבים בכבוד השם, ואם הוריך מבקשים ממך לחלל שבת או לעבור על כל מצווה שהיא – אסור לך לשמוע בקולם. אין חובה, אם כן, לכבד את ההורים אם הם מבקשים לעבור על ההלכה. אבל מכיוון שכמעט כל הקונפליקטים והבעיות לא נסובים סביב ענייני הלכה גרידא, זכות וחובה גם לבעלי תשובה לכבד את הוריהם בכל הגדרים וההלכות. עם זאת, חשוב מאוד לדעת שסוגיית כיבוד הורים אצל בעלי תשובה דורשת עיון מעמיק ודעת ישרה. לכן, בכל מקרה שמתעוררת שאלה יש לשאול רב, כדי שלא ניכשל בכבוד שמים וגם לא בכבוד הורינו, חלילה.

שאלה אותי פעם בעלת תשובה, איך היא יכולה לכבד את הוריה מחללי השבת שרחוקים מלהיות אנשים יראי שמים? ”מי הביא אותך לעולם ואפשר לך לתקן ולקיים את המצוות? מי גידל אותך בצורה כזו של חיפוש האמת ושל ערכים שהביאו אותך לשאול ולחזור בתשובה?“ שאלתי אותה, “ההורים שלך! אז בעצם כשחזרת בתשובה לא ניתקת את השלשלת והתחלת חדשה, אלא המשכת את הערכים וההנהגות של הבית שבו גדלת והבאת אותם לגדרי ההלכה והאמונה! “את כמובן לא חייבת להסכים עם דרך חייהם, אבל את כן חייבת בכבודם, כי בעצם לא חזרת בתשובה למרות ההורים שלך אלא בזכותם…” בעלת התשובה הזאת סיפרה שמכאן והלאה התחילה, לראשונה בחייה, להעריך את הוריה ולראות אותם באור חדש. אמא שלה הרגישה מיד בשינוי, ומערכת היחסים שלהן הלכה והתחזקה.

במצוות שבת אנו מקפידים על קלה כחמורה. אנחנו לומדים, משננים וחוזרים תדיר על ההלכות, שמא ניכשל. אבל במה שונה מצוות כיבוד הורים משמירת שבת? שתיהן כתובות זו אחר זו בעשרת הדיברות, יחד עם “לא תגנוב”, ”לא תרצח” ועוד הלכות חמורות ובסיסיות. איך ייתכן שדווקא במצווה זו רפו ידינו?!

עבור עצמו

אמר פעם הרב הקדוש רבי שלמה מזוועהיל זצ”ל: ”כל פסיעה שאדם פוסע עבור הזולת – חוסך בכך אלף אלפי פסיעות עבור עצמו”. אם חשבנו לרגע שמצוות כיבוד הורים היא רק כדי ”לעשות טובה” להורים שלנו כדי שיהיו מרוצים ושמחים – עדיין לא טעמנו את מתיקותה ולא הבנו איזה אוצר בלום מונח כאן בשבילנו! עם כל הקושי שבה, מצוות כיבוד הורים מחזירה אותי למקומי הנכון בעולם, מיישרת את אורחותיי ואת מידותיי ומביאה אותי להיות אדם טוב ושמח יותר.

”מקלל אביו ואמו – ידעך נרו באישון חושך” (משלי כ, כ). הנר הוא ”נר ה’ נשמת אדם” (משלי כ, כז), והאור הוא התורה והמצוות – ”כי נר מצווה ותורה אור” (משלי ו, כג). מי שמתרשל במצווה זו ומתייחס בזלזול להוריו מנתק, חלילה, את הכבל הראשי של אספקת החשמל ועלול להגיע לישיבה בחושך ובאפלה. השפע שהיה צריך להיות מנת חלקו ילך וידעך ולבסוף יכבה.

ועל דרך החיוב: בעשרה מאמרות נברא העולם. המאמר החמישי הוא ”יהי מאורות ברקיע השמים”, כנגד הדיבר החמישי: “כבד את אביך ואת אמך”. ”אביך הוא השמש ואמך היא הירח… שכל המכבד את אביו ואמו הקדוש ברוך הוא מאיר לו בעולם הזה ובעולם הבא” (הזוהר הקדוש, ויקרא יב).

(נכתב על פי דבריה של הרבנית אהובה צוקרמן תחי’)

0 תגובות

Comments


bottom of page