Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

להסכים להתחיל מחדש

עודכן: 2 במרץ 2022


התחדשות בחודש אלול- התכלית שר’ נחמן ניסה להגיע אליה היא, ו”דבקת בו”. פתיחת הלב, להגיע למצב של לב מרגיש. ההתפתחות שלנו היא דרך כאב.

ר’ נחמן קרא לחסידות שלו ברסלב= לב בשר. בעצם במצב כזה אני הופך למרגיש, לפגיע. נשאלת השאלה, למה צריך את זה? למה צריך שיכאב לי? בעצם ההבנה צריכה להיות שכל פעם שכואב לי, זה נולד ממחשבה שעברה לי בראש. ז”א הפרשנות שעוברת לי בראש, היא שמכאיבה לי. ולכן רגישות ופגיעות יתר נובעים מאמונות שקיימות אצלי. אומר ר’ נחמן אחד העובדות העיקריות אומר ר’ נחמן, שאדם צריך לזרוק קבעונות שיש בו מילדות.

מצוות שילוח הקן- מצווה לשלח את האם של הגוזלים במקום של הפקר, לכאורה זה מצווה שנראית אכזרית. הרעיון בעצם שהקב”ה רואה בצער היונה ונזכר בצער של השכינה ואז זה מקדם את הגאולה.

ר’ נחמן- הציפור מרמז על הנשמות. מי שרוצה לקרב נשמתו לבורא, צריך קודם לשלח את האם. ישתדל לסלק קודם את השכל והחוכמות המבלבלים אותו ונעשים לו לרועץ, כאילו קיבלם מהר סיני. זה בחינת “שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך”.  

ר’ נתן בשם ר’ נחמן- עיקר העבודה, היא היכולת לקחת את כל הדעת שכביכול יש לי ולבטל אותה. דמיונות ופרשנויות שאימצתי על האני שלי במשך השנים. עניין של חידוש זה לקבל החלטה לשנות את התוכנה בתוכי, להיפתח להשתחרר מהסברות והקבעונות שבתוכי. יש מציאות שנשמעת הזויה לדמיין שכל יום אתה כאילו נולד מחדש, אומר ר’ נחמן עיקר עבודת האדם היא להתחיל מחדש. אני לא יודעת ומבינה כלום. אני פתוחה לקבל. המוכנות הזו פירושה לוותר על כל התבניתיות שבי. כוס מלאה א”א להוסיף לה כלום, לכן כדי להתמלא עליי להסכים להיות במקום שאני לא יודעת כלום!

עיקר עבודת ההתחדשות והחיות. לדעת שהכל מתחיל מהיכולת שלי להסכים להיות נברא, להיות בנק’ שאני לא יודעת כלום. להיפתח ללמוד מכל מפגש וסיטואציה בחיי. להיות במקום של תמימות ושכל נקי. אני מסכימה להתחיל הכל מחדש, כאילו נולדתי כל יום מחדש. איך עושים את זה? עם הרבה תפילה, עם פתיחת הלב ללב מרגיש, להבין שיש בי אמונות כוזביות כל פעם שהלב שלי מתכווץ שעליי להרפות ולשחרר אותן ממני. 

שנזכה להתחדשות, בראש השנה נשפטים ע”פ המחשבות שלי באותו היום. ולכן אם נשנה את המחשבה שהכל לטובה, נזכה להוריד אלינו שפע.

Comments


bottom of page