Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

יפרחים ופרחים לשבת | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 7 במרץ 2022


יפרחים ופרחים לשבת | הר’ ימימה מזרחי

מה כתוב על שבת שירה המתקרבת?

שהאור של השבת הזאת הוא המקור לכל החיזוקים והשמחה שאדם צריך כל השנה, ובפרט מי שזוכה לומר שירת הים בלב מלא שמחה- יקבל את כל ההשפעות של השירה. והקב”ה יקרע  עבורו את ים סוף שלו ויראנו נפלאות.

במילים אחרות השבת הזאת, אם את סוחטת לה את המיץ, היא אחראית לשמחה שלך כל השבוע ושקוראים בה את שירת הים, את מקבלת את שלושת הדברים שקשים לו לאדם כקריעת ים סוף:

קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף,

קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף,

קשים נקביו של אדם כקריעת ים סוף- כל ענייני הבריאות.

היום את יוצאת מפה אישה קורעת-

השבת הזאת מרגשת מאוד, ורשל”ה הקדוש אומר: תסתכלו איך כתובה שירת הים בתורה, כל התורה כתובה שורות שורות, אבל שירת הים כתובה ברווחים גדולים ולא ברצף.

קוראים לזה אריח (בלטה) על גבי לבנה מפני שזו שורה כתובה ומתחתיה שורה לבנה.

ולמה זה כתוב ככה?

ורשל”ה אומר שיש ביטוי תלמודי: “אזכרות בקלף כאותיות בגווילין ונשמה בגוף כאותיות בגווילין”.

הקלף כיבכול כל כך מתרגש שכתובה עליו שירת הים, שהוא מתרגש ומתפרע ואז המילים מתפזרות להם.

וזה מה שאת צריכה להרגיש כשאת קוראת את שירת הים. כזאת התרגשות, שיתפזרו לך המילים.

היום נלמד על הכוח העצום הזה-

השפת אמת אומר: בכל פעם שמישהו פותח את הפה בשירה, הוא באודישן ענקי. האם יקרע המסך או לא? כי כל פעם שאדם שר, זו קריעת הים ענקית.

וכך הוא אומר כדי לפתוח את הפה בשירה ותפילה הוא ממש בחינת קריעת ים סוף. וכן נאמר על בני ישראל שעמדו לפני ים סוף “סגר עליהם המדבר”. כלומר עדיין צריכים גאולה בדיבור, כי לשיר זה כמו ירדן ;).

אני רוצה להגיד לכן את ה’היי לייט’ של הפרשה הזאת, ראו כי ה’ נתן לכם השבת”. בפרשה הזאת פעם ראשונה שנותנים לעמ”י שבת. ויש לי בקשה, אל תחללי שבת! (ואת זה אני מבקשת ממי שמחזיקה מעצמה שומרת שבת) כי שקולה שבת כנגד כל המצוות וזה לא דבר פשוט בכלל.

0 תגובות

Comments


bottom of page