ימי הרצון של אלול | נורית ריבו

מה זה אומר עבורי “ימי רצון”? לקראת פתיחתו של חודש אלול המפורסם הידוע כ”עת רצון”, חשבתי ותהיתי מה זה אומר “עת רצון”? כבכל שנה, אני יודעת שחז”ל קוראים ל-40 יום האלו מראש חודש אלול ועד יוהכ”פ “ימי רצון”, “עת רצון” ושזהו זמן מאוד מיוחד. אבל מה זה אומר עבורי?? כמאמנת, אני עוסקת רבות בבירור הרצון ודרכים להתעוררות הרצון אצל המתאמנות שלי, אבל מה זה אומר זמן מיוחד לרצון בשנה? רצון של מי? ורצון למה? כ”ילדת מחשבים” לשעבר ניגשתי ישר לויקיפדיה והקלדתי “רצון” – “תהליך קוגניטיבי שבו מחליט האינדיבידואל על ביצוע פעולה”. המשפט הקצר הזה קצת התאים לי לאלול. הרי ידוע שהשם אלול הגיע מהשם בארמית “לתור”, לחפש, לסקור וכן ימי אלול הם תמיד הימים האלו שאנו סוקרים בהם את השנה שחלפה ומתכוננים לשנה החדשה.

הרב וולבה מביא משל נפלא לימים אלו לאורח מאוד מכובד שהודיע שעומד לבקרנו, למשל מלך או נשיא. כמובן שלא נסתפק בסדר וניקיון בסיסי בבית אלא נכין את מיטב הכלים, האוכל, ההידורים, אולי אף נסייד את הבית או נקנה שטיח חדש לכניסה, נקנה בגדים חדשים. כך אלול זה הזמן הזה של ההכנה לקראת בואו של המלך הקב”ה לתוך הבית הכי פנימי שלי בראש השנה וביוה”כ – הלב שלי. אוקיי, אז זה פתר לי חלק אחד מהפאזל – ההכנה הזאת לקראתו זה הרצון שלנו להתנקות, להכין את הבית הפנימי שלי, הלב שלי, את החרכים בנפש ואת המגירות הקטנות האלו בנשמה שהיו שם כל השנה לקראת מלך מלכי המלכים לתהליך מושלם של תשובה והמלכה כדי שאוכל להכניס אותו לתוך בית נקי, מסודר ופנוי בר”ה וביוהכ”פ – לתוך ליבי.

אבל עדיין הרגשתי שחסר לי עוד חלק מהפאזל – הרי חז”ל אומרים לנו שאלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי – כלומר שאני עושה צעד לקראת הקב”ה ושהקב”ה עושה צעד כלפי – אז איפה הצד השני של המטבע כאן תהיתי?? מה זה אומר “ימי רצון” מבחינת הקב”ה? וכאן נתקלתי בהסברו המאיר והמקסים של הרב פרידלנדר בספרו “שפתי חיים” ששואל: “מהי ההשפעה הנשגבה הגלומה במסגרת 40 ימי הרצון?” והרב עונה ומביא את דברי הרמח”ל כי רק! הרצון העליון עושה את מעשינו למועילים ומתקנים ומכוח רצון זה תועיל העבודה ויושפע שפע הברכה ומוסיף ” עד כמה שיש רצון מהקב”ה במעשינו… הוא הנותן תוקף וכוח למעשינו לפעול את פעולתם הראויה”.

דבר מדהים מסביר פה הרב שאילולי רצון הקב”ה במעשיו של האדם, לא יתכן כלל שפע למעשיו שרק הרצון האלוקי נותן לן תוקף וכוח לפעול את ההשפעה הראויה. תחשבו שאתם טורחים מאוד ועושים מעשה כלשהו עבור מישהו שאומר לכם לאחר מכן אבל אני כלל לא רציתי בזאת – למה טרחתם כ”כ? זה בכלל לא עזר לי או תרם לעולם, טרחתם לחינם – איזו הרגשה איומה היא זאת. אומר לנו הרב פרידלנדר כי “אלול זה זמן רצון שהקב”ה מחלק את שפעו הגדול ונותן לנו כוח עצום למעשינו לפעול את פעולתם מה שאין כך האפשרות בשאר ימות השנה!” באלול נקרא הקב”ה “דודי” מלשון קירבה ידידות ואהבה בינינו לבינו ועל כן ממשיך הרב ואומר “אוצר גדול טמון בימים אלו – ימי רצון והאפשרויות הגדולות והכוח שיש במעשינו לפעול את פעולתם הנשגבה בבריאה עד שאפילו כל חיזוק כלשהו – רבו תוצאותיו”. את רוצה לתקן את עצמך? את מסתכלת סביבך ורוצה לעזור קצת בתיקון עולם? להיות שותפה במעשה “בראשית” ולעזור להביא את העולם לתיקונו ותכליתו, הנה ההזדמנות העצומה הזאת – הנה הקב”ה נותן לנו אפשרות אדירה שעד כל חיזוק קטן שניקח על עצמינו, יפעל פעולה אדירה בזמן הזה דווקא! מדוע השפעה כ”כ חזקה דווקא בזמן זה יותר מזמנים אחרים? מסביר הרב מבט חדש על המושג “זמן” כי כל האירועים והתמורות נקבעו במסגרת זמנים שהוכנו מראש כ”צינור” שעל ידו משפיע הקב”ה את השפעתו הן לטוב והן למוטב ולנו לא נותר אלא להכין את הכלים שלנו כדי שנהיה ראויים לקבל את שפע הזמן שנקבע מראש. יהי רצון שנזכה להשפעת השפע של הרצון העליון בימים אלו ונזכה להשפעה אדירה של מעשינו לחיפוש, ניקוי ותיקון כל חדרי הנפש ושאלו יתקבלו בברכה וברצון ע”י הקב”ה ויפעלו את פעולתם הנשגבה בכל העולמות.

נורית ריבו מאמנת ב”בראשית” המרכז לאימון יהודי

0 תגובות