Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ימימה מזרחי – פרשת יתרו

עודכן: 7 במרץ 2022תקציר שיעור הרבנית ימימה מזרחי פרשת יתרו

בנות יקרות, בשיעור זה הרבנית פותחת בשתי שאלות: האם קיימת דמוקרטיה בעולם הדתי? והאם יש כפייה דתית? בפרשה הזו השם כפה על עם ישראל הר כגיגית במעמד הר סיני: או שאתם מקבלים את התורה, או שכאן תהה קבורתכם- הדמוקרטיה במיטבה! 🙂 אומר הרבי מצאנז- דעי לך, בראש השנה נגזרו הגזרות הטובות והרעות- הגזרות הרעות קרו עד ט”ו בשבט, ומט”ו בשבט יתגשמו רק הגזרות הטובות.. הרבנית ממשיכה לספר על ההבטחות הטובות לזמן הזה- עכשיו אנחנו 30 יום לפני פורים ומתחיל הדבר הנפלא שנקרא- “ונהפוך הוא” בכל תחומי החיים. ועוד דבר מיוחד בזמן הזה: עכשיו אנחנו נמצאים בין פרשת יתרו ובין פורים: בפרשת יתרו מקבלים את התורה בכפייה ובפורים מקבלים את התורה באהבה. זה הזמן ללמוד על אהבה. בשיעור זה הרבנית תלמד אותנו- איך לא מתייאשים מאהבה? איך מחזקים אהבה? זאת ועוד בשיעור הנפלא שלפניכן. צפייה נעימה ומועילה מצוות אשירה.

0 תגובות

Comentarios


bottom of page