Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ימימה מזרחי – פרשת וארא

עודכן: 6 במרץ 2022אז מיהו מנהיג בנות? הדבר האחרון שמנהיג יהודי צריך זה דיבור רהוט. הנה, המנהיג של עם ישראל, משה רבנו- מגמגם. איזה מין מנהיג זה? עובדה- כשהמסר שלך כךכך חזק ונכון,

הדיבור הוא באמת דבר טפל.

אומר רבי שמשון רפאל הירש- האנשים שמדברים כל-כך נפלא ורהוט- תמיד יחופפו את האמת לאזנם של השומעים,

תמיד האמת תהיה אצלם ככה ככה. מה שקובע הוא האישיות שלך גם אם הדיבור לא ממש ברור.

סגולות לשבת הקרובה- ראש חודש, שבת, ושבט!

הנה מתחיל תהליך מאוד נסתר, אבל את מצליחה להריח אותו בחוש החיים…

הדלקת הנרות של השבת הזו כל כך חשובה! את צריכה לבקש- השם, תראה לי את הזרעים הנסתרים בחיים שלי יוצאים לאור,

אני מבינה שקורה משהו גדול למרות שכרגע אני לא רואה את מה שנסתר באדמה..

השם- תעזור לי להיות אשה שמחה!

0 תגובות
bottom of page