Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

יומולדת שמח | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 7 במרץ 2022


יומולדת שמח | הר’ ימימה מזרחי

שיר למעלות | הר’ ימימה מזרחי

אנחנו בזמן שחייבים להסתובב ולהגיד מזל טוב. ולמה? 

מפני שהשבת בבית הכנסת אנחנו מתחילים לקרוא את חומש ויקרא. 

ומי מתחיל ללמוד את פרשת ויקרא? תינוקות של בית רבן. ולמה הם צריכים לקרוא את החומש המלא בדם וקורבנות דווקא? כתוב: “יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות”. מזל טוב חומש ויקרא!

קוראים לפרשה “פרשת החודש” כי נותנים לעמ”י את המצווה הראשונה, מצוות החודש. “ראש חודשים יהיה לכם”. ולמה מזל טוב? כי יום הולדת שמח לר’ נחמן מברסלב בשבת. אז זאת גם המצווה הראשונה וגם יום הולדת לר’ נחמן.

אבל היום ממש זה היום שבו צריך להגיד זה לזה את המילים “מזל טוב” כי היום נברא העולם. בכ”ה באדר נברא העולם. 

ר’ אליעזר אומר: העולם נברא בכ”ה באלול ושישה ימים אח”כ בראש השנה נברא האדם. והגאולה תבוא בתשרי. 

ר’ יהושוע אומר: העולם נברא היום בכ”ה באדר ושישה ימים אח”כ בראש חודש ניסן- נברא האדם. 

איך יכולה להיות מחלוקת כל כך גדולה על נושא כזה עקרוני? וההכרעה היא- תקשיבי, העולם נברא בתשרי. הקב”ה ברא את השמים, המים, האדמה, העצים והכל. אבל הערב הוא נברא במחשבה. הערב הקב”ה לוקח דף לבן ענק וכמו ארכיטקט הוא מתחיל לצייר מה הוא היה רוצה שיהיה בעולם שלו.

אומר הרבי מלובביץ: היום זה יום שמה שאת מציירת בדמיונך, יתקיים לך בשנה שתבוא עלייך לטובה. ולכן צריך לברך אחת את השניה בשתי מילים: “מזל טוב”. הלוואי שהשנה ינזל עלייך כל כך הרבה טוב.

כתוב שבראש חודש ניסן משתנים בשמים המלאכים הממונים על המזלות של האדם. זה אומר שגם אם יש בשמים מהלך מסוים, של חולי או נפילה בפרנסה או כל דבר אחר, פתאום הwase יכול להגיד לך “פניית פרסה” והכל משתנה.

והרבי מלובביץ אומר עוד: היום תברכו זה את זה “לשנה הבאה בירושלים הבנויה”. מפני שהשנה הבאה תהיה בעוד כמה ימים, בראש חודש ניסן. 

“ובניסן עתידים להיגאל” יום הולדת זה פיקציה, זה לא דבר אמיתי אז למה חוגגים? אנחנו רגילות להגיד בכל שנה ביום ההולדת, מלאו לך כך וכך אביבים.. 

אצל אישה יום הולדת זה דבר שמשנה לשנה הופך להיות דבר עצוב, מפני שהוא מראה לך כמה את נהיית ישנה.

0 תגובות

Comments


bottom of page