יום הזכרון לחללי צה”ל | הר’ ימימה מזרחי

יום הזכרון לחללי צה”ל  | הר’ ימימה מזרחי

יום הזכרון לחללי צה”ל | אשירה – שמים משתתפים בצער המשפחות השכולות יהי זכרם ברוך | הר’ ימימה על יום הזכרון וחללי מערכות ישראל מתוך פרשת אחרי מות קדושים | הר’ ימימה מזרחי

#רימימהמזרחי #הרימימהמזרחי #העצמהנשית #מדרשהלבנות #ימימהמזרחי #מדרשה #מדרשייתאשירה #ימיספירתהעומר #הרבניתימימהמזרחי #פרשתהשבוע #הרימימה #ספירתהעומר #פרשתאחריקדושים #פרשתאחרימותקדושים #אשירה #נשים

0 תגובות