Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ידיים חרוצות | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 3 במרץ 2022הר’ ימימה מזרחי בשיעור הכנה לחג הפסח וליל הסדר

פרשת מצורע

ברוכות הבאות בנות ישראל, אנחנו בערב חג הבחירות, ובאמת מרגישים התרגשות באוויר, אווירה מרוממת, כל הנציגים של כל המפלגות מסתובבים ואומרים לנו: עכשיו, קומו תבחרו. ובאמת יש תחושה של חירות. אנחנו מדברות על הזמן הזה, על אווירת החירות, ואני שוב חוזרת על המסר שלי לימי הבחירות- תבחרו באהבה, זה העיקר. אתן יודעות שאני עובדת עם נושרים, מה שקרוי, ילדים שנשרו מכל מיני ישיבות, ואני לא מפסיקה לחשוב על הרגע הגורלי הזה שבו את תהיי לבד מאחורי הפרגוד, כמו מחר בעזרת ה׳, ואף אחד לא יודע מה בחרת. ואת יכולה לעשות בחירה של שנאה ובחירה של אהבה. אני שומעת את זה בלי סוף מהבחורים שלי, הרגע הזה שהם ברחוב, אבא חושב שהוא בישיבה, בישיבה חושבים שהוא אצל אבא ואמא, ואיש לא רואה אותו מאחוריי הפרגוד, והוא יכול לבחור שנאה או אהבה, וזה שתי בחירות, לי יש ככה למשל בקלפי- דווקא אני אעשה את זה כי אלה עיצבנו אותי. בחירות עוברות בגנים, לבחור בשנאה זה דבר נורא, זה רגע אחד שבו הילד מכריע את החיים שלו לכאן או לכאן. אתן יודעות שארבע חמישיות מעם ישראל לא יצאו ממצרים, רק חמישית יצאה ממצרים, ולמה? כי הם לא הבינו את הנעשה במצרים ולכן, בחרו לא לצאת ממצרים. כולנו צאצאים של החמישית הזאת שבחרו לצאת ממצרים, ללכת אחריי ה׳ יתברך במדבר בארץ לא זרועה. לא נבחר בחירה של שנאה, נבחר בחירה של אהבה. זהו רגע מאוד מאוד מיוחד גורלי. אנחנו בימים מאוד מאוד גורלים, מאוד מלחיצים, ועל מה הלחץ? בנות, הלחץ של פסח,לנקות ולסדר זה אחת מסיבות הגאולה. שמעתי את עניים, ראיתי את צעקתם, וגם ראיתי את הלחץ שמצרים לוחצים אותם. בנות, נשים לחוצות בימים האלה ולא סתם. אני אתחיל מהרגע בליל הסדר שקוראים לו: ״שפוך חמתך״, שפותחים את הדלת, ושלפי המקובלים זהו רגע שבו אפשר לקבל את כל המתנות בעולם, אני אסביר לכן למה. היום נדבר המון על לחץ, זריזות, מהירות וחיפזון, שזה אחד הדברים שמאפיין את התקופה הזאת, את אפיית במצות ואת פסח. למה נשים לחוצות בתקופה הזאת? חז״ל אומרים שהם ייצאו בחיפזון ממצרים, למה בחיפזון? ישנם שלוש תשובות: הראשונה היא בגלל המצרים, שגירשו את בני ישראל במהירות ממצריים בשל מות בכוריהם- בחיפזון אלה המצרים. פירוש מספר שתיים, בחיפזון בגללנו, שהינו כבר כל כך טמאים במצרים, במ״ט שערי טומאה שאם לא היינו יוצאים משם במהירות היינו נבלעים שם לנצח. התשובה השלישית זה חפזון שכינה. מי זאת השכינה? ולמה היא נחפזת? מסביר הזוהר הקדוש: בליל הסדר קורה דבר גורלי, אמא רבקה שומעת את יצחק קורא לעשיו ואומר לו- הבא לי מטעמים בעבור תברכך נפשי. רבקה שומעת, ורבקה היא השכינה, והיא בלחץ נורא, כיוון שכל הכוח של האויבים שלנו עלינו זו הזריזות, ואנחנו נדבר עליה המון היום בעזרת ה׳.

0 תגובות

留言


bottom of page