Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

חללי מערכות ישראל

יש חללים במערכות ישראל, שנותרו חיים, צללים חיים נושמים מתפקדים, אך חלולים… הקרבות, המוות, הכאב הותירו להם בנפש חלל עמוק, פעור, פצע מדמם… האישיות שלהם, הכישרונות, חדוות החיים נעלמה לתוך החור הזה השחור בנפש…. הם מסתובבים בינינו, מסתירים במאמץ על אנושי את החרדות את המתח את ההלם קרב, את הקרב על החיים, את הקרב על תחושת האפסיות ובשביל מה בכלל להתאמץ בחיים האלה אם תוך רגע הכל נגמר…. יהיו שיגידו שהם לוזרים… לא הצליחו בקרירה, בחיים, אבל פגועי הנפש פצועי מערכות ישראל ישאו בדממה את החור הזה….והם ברובם אפילו לא מזהים בעצמם את פציעתם….

על אלה ועל הרוגי המלכות ועל פצועיה, אני בוכה מתפללת ומייחלת לגאולה שלמה לרפואה שלמה לבשורות טובות לכל עם ישראל נורית אילון הירש

0 תגובות

Comments


bottom of page