Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

חיים חדשים נובטים בתוכי

" חיים חדשים נובטים בתוכי"על הקשר עם התינוק בזמן ההיריוןמאת : רחלי וינשטוק דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל ומונח ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על ב’ ארכובותיו וב’ עקביו על ב’ עגבותיו וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את אמו וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת …ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים…" (תלמוד בבלי מסכת נדה דף ל/ב) קסומה היא התקופה בה מצוי העובר במעי אימו. כיום, ידוע לנו שחמשת החושים קיימים אצל העובר. חוש המישוש מתחיל בשבוע 8 בפנים, ונגמר בשבוע 32 בגב. חוש השמיעה מתחיל בשבוע 16. חוש הטעם וחוש הריח מתפתחים החל משבוע 15 . אמנם חוש הראיה מתפתח לאורך ההריון ומסתיים בשבוע 32 , אך עוברים יכולים "לראות" מחטים בזמן דיקור מי שפיר ו”לתקוף” אותן או “לברוח” מהן . עוברים מסוגלים אף להרגיש כאב משבוע 20. וקיומו של הזיכרון אצל העובר הוכח שקיים כבר מהשבוע ה24. עובדה מוכרת ושכיחה היא היכולת של עוברים לזהות ידיים שמונחות על בטן אמם. ידוע כי עוברים מסוימים באים ומתנועעים לקראת ידיים מסוימות ו"משתתקים" לקראת ידיים אחרות. על מנת לנהוג כך, לעוברים דרושה יכולת אבחנה בין מגעים שונים וגם העדפה לחלק מהם. ( שיטת ה"הפטונומיה" העוסקת בתקשורת עם העוברים דרך מגע בזמן ההיריון מבוססת על כך). חז"ל ראו בתינוק במעי אימו ישות מופלאה. רבי שמלאי מדמה את התינוק בטרם צאתו לאוויר העולם לפנקס. מהו הדימוי של הפנקס? אולי הפנקס מסמל את כל העתיד להתרחש לו, מעין ספר המסופר בתוכו את סיפור חייו העתיד להיפתח עם צאתו לאוויר העולם. סיפור שברחם הוא כפוטנציאל שעתיד להתגלות עם צאתו. כרגע, ברחם , הפנקס מקופל. הוא סוד שעתיד להתגלות. האישה ההרה טומנת בתוך רחמה סוד קסום וחדש, שהוא עתיד לבשר בשורה חדשה לעולם.דבר חדש טמון ברחמה, בשורה חדשה מועברת לעולם דרך בשר גופה. בשורה הסמויה מעיניה. פנקס העתיד להיפתח… אני מזמינה אותך, האישה ההרה, לפנות זמן איכות לך ולתינוקך, להניח ידיך על בטנך, לחוש את החידוש העצום הטמון שם. איזו הרגשה זו להיות נושאת בקרבך חיים חדשים? איזו תפילה עולה בך לפרי בטנך לקראת פתיחת הפנקס עם צאתו לאוויר העולם? המ

Comments


bottom of page