Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

חזקו ואמצו כל המייחלים לה’

אלול, תשרי, חשון … מצאתי את עצמי עוזבת את כל העיסוקים ויורדת בבוקר לשוק לקנות שעועית טריה, נהנית ממשב הרוח, מהריחות של הירקות הטריים וממצב הרוח העליז של מוכרי הבאסטות.

הטיול הזה לשוק היה הכרחי לנפש, להרגיע את המירוץ של אלול תשרי, לנשום ולהתחיל את השגרה.

קבלות שלקחתי על עצמי באלול, כבר הספיקו להעלות אבק, אבל אין בכך כדי לייאש אותי…

אומר ר’ נחמן: “חזקו ואמצו כל המייחלים לה'”. כל המיחלים דיקא. אפילו אם אינכם זוכים לשום קדושה ועבודה, חס ושלום רק מייחלים לבד, אף על פי כן חזקו ואימצו ואל תיפלו משום דבר שבעולם יהיה איך שיהיה….. ויותר ויותר מזה צריך כל אחד ואחד לחזק את חברו לבל יפול בדעתו משום דבר שבעולם. ואפילו אם הוא יודע בעצמו שהוא כמו שהוא, אף על פי כן יחזק את חברו כי את חברו בקל יותר לחזק מלחזק את עצמו כי אין חבוש מתיר את עצמו וכו’, כי אין רעה גדולה מנפילה.”

אנחנו פה במרכז שמים-אשירה לחזק ולהתחזק ממכן חברות, שמחות בכל תגובה שיתוף וחיזוק, שנזכה יחד לחזק ולהתחזק,

באהבה,נורית אילון-הירש

0 תגובות

Comments


bottom of page