Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

חוויה מסעירה מהמסע לאוקראינה עם אשירה

במהלך מסע התפילה וההתעוררות בעבודת ה’ הפרטית והציבורית, בהמשך לימים שלדמעות, תחינות בקשות והודיות לה’ יתברך, כאחת מקבוצת הנשים בנסיעה עם אשירה והרבנית ימימה מזרחי לאומן הגענו לציון סנגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצו’ב.

בהתרגשות גדולה תוך הדלקת נרות בציון, קריאת תפילות לזיכוי הרבים והיחיד הרגשתי כי מקום זה מרכז בכוחו סגולות עצומות לעם ישראל, אהבת הרע,ראיית מעלת חברינו ולא חסרונם.

בזכות אחווה, אחדות, ראיה בעין טובה, סליחה ומחילה ירחם ה’ אלוקים ביום הדין ויאמר לצרותינו די ויהי רצון התפללנו כולנו ל”סלחתי כדבריך”.

תוך כדי ההתעלות המרטיטה ,שמנו לב כי שורת הנרות הצפופה החלה להתחבר ללהבה אחת מתלהטת, והבערה הלכה והתעצמה.

מאחורי הלהבות עמדה במסגרת זכוכית גדולה תפילה שיש לאומרה על עם ישראל בציון רבי לוי יצחק מברדיצו’ב.

הנשים החלו לקרוא זו לזו לעזרה ואמרו כי יש להזיז את התפילה מן האש לפני התנפצות הזכוכית מן החום.

ניסיתי בעזרת חברה מן הקבוצה להרים את התמונה, אך האש הגבוהה  מנעה זאת ממני והתרחקתי בבהלה ללא התמונה.

לפתע נשמע קול נפץ עז ובמרכז הזכוכית לכל אורכה נוצר סדק עמוק מלהט האש.

חברה נוספת אמיצה ונחרצת ניגשה באומץ לתמונה וחילצה אותה מן האש בגבורה.

מאחורי התמונה הגדולה התגלתה לפנינו כרזה שאף אותה חזרה החברה לחלץ ובה היה כתוב:

“אמר רבי יהושוע בן לוי:

כל העונה “אמן יהא שמיהרבא מבורך”

בכל כוחו (בכל כוונתו- רש”י,בקול רם- תוס’)

קורעין לן גזר דינו (שבתקי”ט)

פרצתי בבכי וברעד שאחז בכל גופי. נעניתי לבקשת הקבוצה ושיתפתי את כולם בהתרגשות הגדולה והעוצרת נשימה שאחזה בי לגלות משמים את הפסוק שהסתתר מאחורי התפילה הממוסגרת מאחורי הלהבות.

כאן-בציונו של סנגורם של ישראל, “יהא שמיה רבא מבורך” הוא הפסוק אותו ענה בחייו בקול רם וזועק לה’ יתברך, רועי אהרון רוט-הי”ד בן אחי תושב אלקנה שהיה בן 19 שנים כשמחבל בן עוולה חדר לישיבת מרכז הרב בירושלים.

אחד משמונת “מלאכי אדם”, אשר נטבחו בשקידתם על תלמודם וספרי קודש בידם.

התפילה הייתה מרכז עולמו של רועי, עליו אמרו כל מי שזכה לראות את רועי בתפילתו- ראה מהי תפילה אמיתית.

ואני תפילה-זהו רועי.

השבת פרשת כי תבוא-הינה פרשת בר המצווה של רועי אהרון הי”ד. בשבת זו מתכנסים כמידי שנה הרבנים והרמי”ם ובראשם הרב שפירא ומשפחתו ותלמידים-חבריו של רועי לקיים שבת התעוררות ותפילה על עמ”י באלקנה.

בעז”ה שזכות הקדושים שמתו על קידוש ה’ תעמוד לכולנו ביום-הדין.

יהי זכרו ברוך.

בברכת שנה טובה,

אילנה ארזי קאופמן

0 תגובות
bottom of page