Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

חודש אלול | מי זה דופק על דלתי | שרי ברגר

אלול/ שרי ברגר

מי זה דופק על דלתי פתחי לי אחותי? האם זה קול דודי מבקש הוא את ידי? מה זאת הרוח הזאת המלטפת הראשים? ומה הם אלו הקולות באזני כמו לוחשים? זה אלול שבא אלי המלך כאן, בחדרַי חדרֵי ליבי, כמו בניתוח ערלה הוסרה, הכל פתוח וזו הרוח על פני המלך בא בשעַרַי שער הרחמים הנה נפרץ ותוך- כדי הדין נחרץ והטל של שחרית רוחץ, שוטף, כמו בּוֹרִית מחדש, נותן תקוה ומזכיר כי יש תשובה- שובו בנים שובבים! יש תקוה לאחריתכם! ומכל אשר אתם חבים ארפא משובותיכם!

0 תגובות

Yorumlar


bottom of page