Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

זיקוקים | לפרשת אמור ויום העצמאות | רחל וינשטיין

זיקוקים.

להיות או להיות.

כלל או פרט.

זאת ועוד הן משאלות השבוע,

ובכלל שאלות דורנו כנראה.

מה לעשות כאשר טובת הפרט,

טובת המוגבל,

החריג,

באה על חשבון טובת הכלל.

או דורשת שינוי במדיניות...

שינוי בהתייחסות.


בפרשתנו יש סיפור של איש פרטי –

שלא נכנס למשבצת,

שהודר,

שלא ידע היכן להקים אוהלו.

המקלל.

בן אישה ישראלית –

אין לו שבט.

אין לו מקום.

והוא הולך ומקלל.

ולא ידע משה מה גזר דינו.

נתעלמה ממנו ההלכה ונזקק לפנות ולשאול את דבר ה'.


ישנם מספר מקרים בהם נתעלמה הלכה ממשה.

בנות צלפחד, המקושש ומעשה זמרי.


כל אחד מן המקרים הללו היה בהם חידוש.

משהו שעוד לא נחקק.

נתעלמה ההלכה – נראה שאולי עוד לא הייתה הלכה בעניינים אלו.


כי ישנם מצבים שבהם לא פשוט.

לא פשוט להכריע.

וצריך לגשת אל ה'.

ולשאול.

והלוואי שיכולנו היום.

לגשת אל ה'.

ולשאול.


לקבל תשובה מהירה.

אבל כנראה שנגזר דיננו,

לפחות בינתיים,

לברר.

לאט לאט.

לשמוע ולהשמיע.

בתהליך.


בכלל,

אנחנו בחודש התהליך.

חודש אייר –

שכל כולו דרך.

בין ניסן לסיון,

בין פסח לשבועות.


הבני יששכר מסביר שחודש אייר הוא חודש הרפואה.

הוא מביא לכך שני הסברים.

האחד – שחודש אייר הוא חודש בו החל המן.

והמן הוא לחם אבירים,

לחם שנבלע באיברים.

ללא פסולת.

כולו מדויק.

מתאים.

ומטרת המן הייתה לדבריו לרפא את גופם של ישראל לקראת מתן תורה.

הסבר נוסף שמביא הבני יששכר –

אייר בגימטריה ארך.

ארך מלשון ארוכה.

ארוכה ומרפא.

איזו מילה יפה – ארוכה.

רפואה שיש בה אורך רוח.

נשימה.

תהליך.

והפרי צדיק מסביר שעיקר הרפואה של חודש אייר היא רפואת הנפש.

תשובה.


גם ניסי חודש אייר הם ניסים של תהליך –

יש כל כך הרבה על מה להודות!

אבל עוד לא סיימנו.

לא קלה היא לא קלה דרכינו.

אבל הדרך כל יפה.


שנזכה לרפואה,

רפואת הנפש ורפואת הגוף.

רפואה שיש בה אורך רוח,

הקשבה.

התחשבות.

ודיוק.

שנזכור להודות בקול גדול על כל הטוב!

לחגוג!

וליהנות מן הדרך.


מועדים לשמחה לגאולה שלימה!

חג שמח!

שבת שלום!


0 תגובות

Comments


bottom of page