חיפוש

התרגום בגוף הסרט | אורנה סלע

עודכן: 29 ביוני 2021
אורנה סלע, תלמידתה של ימימה אביטל ז”ל, מעבירה שיעורים לנשים בנושא מודעות חשיבתית. ימי ראשון בשעה 19:30-21:00 | ימי שלישי בבוקר 11:15-12:45 שיעור התנסות ראשון ללא עלות.

#ימימהאביטלזל #מודעותעצמית #חשיבההכרתית #אורנהסלע

0 תגובות