Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הר’ ימימה מזרחי | שיעור מכנס התעוררות לעשרת ימי תשובה

עודכן: 7 במרץ 2022הר’ ימימה מזרחי | שיעור מכנס התעוררות לעשרת ימי תשובה

הכנה ליום הכיפורים

השנה אנחנו הולכות לזכות לשנה כזאת מופלאה, הבן איש חי אומר ששנה שמתחילה בהוצאת ספר תורה חמישה ימים ברציפות אין לך שנה מבורכת ממנה, ודבר כזה קורה רק כשראש השנה יוצא ביום חמישי. ביום חמישי- מוציאים ספר כי זה היום הראשון של ראש השנה. ביום שישי- מוציאים כי זה היום השני של ראש השנה. בשבת מוציאים כי קוראים בפרשה. ביום ראשון מוציאים כי זה צום גדליה. וביום שני מוציאים כי בכל שני וחמישי מוציאים ספר תורה. חמישה ימים רצופים בחמישה חומשי תורה.

החומשים האלה ילוו אותך בשמירה באהבה וזאת רק ההתחלה. ההמשך המדהים הוא שכשיום הכיפורים חל בשבת, זוכים לדבר מהמם. כותב הבני יששכר רבי צבי אלימלך מדיגוב- “אם ישמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים”. וגם אם חלילה לא תבוא הגאולה, מי שתשמור שתי שבתות תראה בגאולתה הפרטית. שמחה, אהבה, וכו. אבל המון פעמים שמרתי שתי שבתות? לא, מסביר הבן יששכר, שמדובר בשתי שבתות מיוחדות שלא פשוט בכלל לשמור. לשבת קוראים שבת, וליום הכיפורים קוראים שבת שבתון. וכשאת זוכה לשמור את שתיהן יחד תגאלי מיד.

אולם זה לא פשוט בכלל כי המשמעות של שבת רגילה היא עונג. והמשמעות של יום הכיפורים היא עינוי. “תענו את נפשותיכם”. אז איך עושים את הנוסחה הפלאית הזאת של שמירת שתי השבתות יחד העינויים של כיפור והעונג של השבת?

והוא מסביר – אם את רוצה באמת גאולה מופלאה וענקית, בכל פעם בשבת כשאת מרגישה שאת עומדת להתעלף, תעשי מהעינוי, עונג. ותגידי-” יהי רצון שבזכות מיעוט חלבי ודמי”. חלבי- זה השומנים שאספת בראש השנה. דמי- זו הירידה שלחץ הדם שלך מחולשה. “יהי רצון שיהיה מיעוט חלבי ודמי כמו החלב והדם של הקרבנות שהיו מוקרבים ביום כיפור על המזבח. כך את מקיימת בד בבד את העונג והעינוי.

מפני שכשאת מתענה את יודעת שה’ לוקח מחק ענק ומוחק לך את כל העוונות. ואז לוקח חותם, וחותם אותך לשנה טובה. מפני שזאת ההבטחה “אם ישמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים”. לכן הזמן הזה. ולשנה הזאת יש כוח שאין הרבה פעמים בהיסטוריה.

מהו התנאי הבראשיתי של יום הכיפורים הזה?- הרמ”א, רבינו משה איסרליש אומר ש”אין יום הכיפורים מכפר אלא למאמין בכפרתו”. אם את לא מאמינה שה’ יוציא אותך עם מזל נקי אין לך יום כיפור. ולמה כל כך קשה לך להאמין בכפרת יום הכיפורים? כי כל שנה מאז שנולדת, את מבטיחה לה’ ביום הכיפורים עולם ומלואו. והנה כבר במוצאי כיפור חזרת לחטוא.

אז איך אני מאמינה בכוח של יום כיפור לנקות אותי לגמרי ולהוציא אותי חדשה? מביא הבני יששכר פסוק מדהים-” כאישה יולדת תקריב ללדת תכיל, תזעק בחבליה, כן היינו מפנייך ה’. אומר הבן יששכר ” כתוב הרבה ארבה עצבונך והרונך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך” עצבונך צער גידול בנים. והרונך  זה ההריון.

אמור להיות הפוך לא? קודם הריון ואח”כ צער גידול בנים. את מגדלת אותם ויש לך צער גידול בנים, אח”כ את שוב בהריון, וחוזר חלילה.,כן היינו מפנייך ה'” בין לידה ללידה שקיללת והתחרטת ושוב קיללת. אבל משהו נולד, נולד תינוק. אין דבר כזה שעברת את יום כיפור ולא נולדה ממך ילדה חדשה.

0 תגובות

Comments


bottom of page