Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הר’ ימימה מזרחי | פרשת ‘נשא’ | השיעור מביה”כ ‘שערי חסד’ בירושלים

עודכן: 3 במרץ 2022


הר’ ימימה מזרחי | פרשת ‘נשא’ | השיעור מביה”כ ‘שערי חסד’ בירושלים

הבעל שם טוב אומר: “היהודי הפשוט ביותר, ראוי לכתר שם טוב”, ראוי לכתר מלכות. אין דבר כזה יהודי פשוט. המשנה של הבעל שם טוב היא: “הדבר הכי חשוב כדי לשרוד בעולם הזה ולמצוא פה שידוך, להסתדר עם הבעל ולגדל ילדים, זה להיות חשוב. אין לך מושג כמה חשוב להיות חשוב.

הרב הוטנר אומר: “כי הרגשת החשיבות העצמית היא ההפך המוחלט מרדיפת הכבוד”, משפט גאוני! מתי בן אדם צריך כל היום לייקים? כשאין לו תחושת חשיבות עצמית וכשאת חשובה, את לא תפלי לשום מקום לא טוב. כי אין גדול בית הזה ממני ופה אני מגיעה לזהר הקדוש: “אישה שמכסה את שערה בביתה בניה יהיו חשובים”. זהר מעלף. מה הזהר רוצה להגיד?

אי אפשר לגדל ילדים, מבלי שתהיה בבית תודעת מלכות, מבלי שיראו אמא מלכה, אמא חשובה. הילדים ירגישו חשובים, הבית שלהם יהיה בעיניהם כל כך חשוב. מאיפה הזהר לומד את זה? מהנזר תפארה של בת ישראל שקוראים לו כיסוי ראש. ולפי הזהר הקדוש: כיסוי ראש בבית, חשוב עשרת מונים לגידול ילדים צדיקים ולזוגיות נכונה מאשר כיסוי ראש בחוץ. זה לימוד מדהים ולמה? מפני שילדים רואים שאמא מתלבשת בחוץ הם לא לומדים מזה שום דבר, כי אמא רוצה לייקים מהסביבה. אבל בבית, כשהיא מסתובבת עם הנזר הזה לראשה, הם אומרים: עכשיו אף אחד לא רואה חוץ מאיתנו זה סימן שיש פה איזשהי נוכחות אלוקית מדהימה, אמא מרגישה מלכה, היא מרגישה שכל שערה שלה מחוללת בעולם סערה..

מאיפה לומדים על מצוות כיסוי ראש? המקור הראשון לכיסוי ראש: בפרשה שלנו, אישה סוטה. אישה שבעלה חושד בה שהיא סוטה, הוא סוחב אותה לבית המקדש. “ופרע הכהן את ראש האישה” מה זה פרע? גילה, מגולה. הוא מוציא לה את כיסוי הראש. מכאן למדנו שקיבלו בנות ישראל על עצמן לכסות את שערות ראשן. מפה הלימוד? אין משהו יותר סמפטי? כשאמנון מפתה את תמר ועושה לה את המעשה האיום והנורא, היא יוצאת החוצה וצועקת צעקה גדולה ומרה ושמה אפר על ראשה. למה? מפני שהיא יודעת שאישה שטרם היתה לאיש, לא צריכה בכיסוי ראש. והיא כבר היתה לאיש לצערה, אבל מה היא תשים? מטפחת מפוארת? אז במקום הפאר, היא שמה אפר.

0 תגובות

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page