הר’ ימימה מזרחי | הכנה ליום כיפור | השיעור מביה”כ ‘ישורון’ בירושלים

עודכן: 3 במרץ


..

הר’ ימימה מזרחי | הכנה ליום כיפור | השיעור מביה”כ ‘ישורון’ בירושלים

#הכנהליוםכיפור #הרבניתימימהמזרחי #פרשתהשבוע #יוםהכיפורים

0 תגובות