חיפוש

הר’ ימימה מזרחי | הכנה ליום כיפור | השיעור מביה”כ ‘ישורון’ בירושלים

עודכן ב: אפר 14


..

הר’ ימימה מזרחי | הכנה ליום כיפור | השיעור מביה”כ ‘ישורון’ בירושלים

#הכנהליוםכיפור #הרבניתימימהמזרחי #פרשתהשבוע #יוםהכיפורים