Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הר’ ימימה מזרחי בשיעור לקראת חודש ניסן | פרשת תזריע

עודכן: 3 במרץ 2022הר’ ימימה מזרחי בשיעור לקראת חודש ניסן

פרשת תזריע

ברוכות הבאות בנות ישראל היפות, הכי יפות שיש, מתקבצות להן כאן ביחיאלי 4, באמת, כזאת קבוצה של יופי. אנחנו נתחיל לדבר על היום הגדול הזה, והוא באמת כל כך גדול, ובסוף השיעור בעזרת ה׳ אנחנו נעשה תפילה גדולה גדולה. אנחנו נתחיל בארבע קושיות, בארבע קשיים, מה נשתנה. איך יכול להיות כאלה מקרים משונים וכאלה מיתות משונות בעולמך. שבכל הלילות הם יושבים, בין יושבין ובין מסובין, כי לפעמים קשה להם יותר ולפעמים קשה להם פחות, וכמה הם ישבו שבעה, משפחת מרק. הלילה הזה הם יושבים מסובים אחד כל כתפיי רעהו, בכאב אין סופי שאינו ניתן להכלה. שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת, ובליל הסדר אנו מטבילים במים מלוחים זכר לדמעות, והלילה הזה שתי פעמים- גם האבא של משפחת מרק וגם הבן של משפחת מרק וזה יותר מידיי. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, לפעמים כך ולפעמים כך, והלילה הזה כולו עוני, אוכלים לחם עוני. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, והלילה הזה כולו מרור.

העולם הזה מלא קושיות, מה נשתנה- מה אתה רוצה שנלמד ממיתות משונות כאלה ומצער אין סופי כזה. קודם כל, צריך להבין שהקושיות הן ליל הסדר. קיבלתי כל כך הרבה שירים וכל כך הרבה מיילים על השאלה כיצד בשבוע שעבר למדנו על שתיקתו של אהרון, ״וידום אהרון״, וכמה אפשר לשתוק? וליל הסדר זה לא לשתוק, ליל הסדר זה לשאול קושיות. וכאן הבן שואל. מכיוון שאנחנו רוצים למלא את האוויר בקושיות. לא להיות חלילה הבן שאינו יודע לשאול, שזה הכי גרוע, אלא לשאול את הקב״ה:״מה זאת״? את השאלה של הבן התם: אפשר בבקשה לדעת, ריבונו של עולם, מה זה אמור להיות? כשרבי יוחנן איבד את החברותא שלו, שהיה ראש השודדים, קראו לו ר׳ לקיש, וכשהוא נפטר הביאו לרבי יוחנן כל מיני תלמידי חכמים שאמרו לו כמה שהוא חכם וכמה הוא צודק, ורבי יוחנן שאל, ריש לקיש איפה אתה? ריש לקיש זה ראש הקושיות. פעם היית שואל קושיות, היית שודד, היית מוחה על המציאות של העולם. רבי יוחנן היה כל כך בצער שאין לידו מישהו שיישאל קושיות כשהמצב קשה, ביקשו עליו רחמים ומת, כי לא היה לידו מישהו שיקשה קושיות. אנחנו בימים של קושיות, והקב״ה רוצה תגובות, הוא רוצה באמת ובתמים תגובות. הוא רוצה שהאוויר יתמלא בצעקה גדולה, ולצעקה הזאת קוראים גאולה, כי באמת שאי אפשר. רק ככה מתבהרים דברים, כשהבן שואל, ונלמד היום את רבי נחמן הנהדר הזה שאומר שמי ששואל את הקושיות בליל הסדר, ובניגוד למה שלימדו אותך בגן- שבמה נשתנה יש גם תשובות, ואלה לא תשובות, אלא המשכים של השאלה, והתשובה אליהן היא סיפור ארוך ארוך. רבי נחמן,שיום הולדתו חל בשבת הקרובה בעזרת ה׳ אומר: אני מבטיח לך שמי שתבוא לליל הסדר ותקשה קושיות מתוך רצון אמיתי להבין ״מה זאת״, תקבל את המתנה הגדולה ביותר שאפשר לקבל בעולם, וקוראים לה אמונה.


0 תגובות

Comments


bottom of page