Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הרב צבי דוד שוורץ – לילך מבית הכנסת לבית המדרש

עודכן: 29 ביוני 2021

תקציר שיעור הרב שוורץ-המשך הלכות תפילה ובית הכנסת:

הרב ממשיך בשיעור הזה בהלכות בניית בית כנסת- אין בונים בית כנסת אלא בגובה של עיר ומגביהים אותו שיהיה גבוה מכל בתי העיר. היום זה פחות רלוונטי כי אין כל כך אפשרות למנוע מהעריה לאפשר לקבלנים לבנות בניינים גבוהים, אך בכל מקרה במה שאפשר יש לנסות ולשמור על קדושת בית הכנסת כמה שיותר. הרב ממשיך ומסביר שגם בפרטים הטכניים שנראים כקטנים צריך לשמור על המסורת כי יש לה שורשים שאנחנו לא מבינים את משמעותם העמוקה כמו- מיקום הארון, סדר הישיבה וכו’. עוד לגבי קדושת בית הכנסת- “את מקדשי תיראו”- בזמן בית המקדש היה צריך להכנס למקדש בדרך ארץ, באימה וביראה, וחז”ל דורשים שהיום בתי כנסיות ובתי מדרשות משמשים כמעין בית מקדש ולכן צריך להשתדל לשמור על הקדושה בבית הכנסת כמה שאפשר- הרב מפרט בהמשך השיעור באיזה אופן צריך להתנהג בבית הכנסת בנושאים שונים כגון: האם מותר להכנס לבית הכנסת כדי להנצל מהגשם? האם דיני רכילות ולשון הרע שונה בין בבית ובין בבית הכנסת? האם מותר לעבור בתוך בית הכנסת כדי לקצר את דרכי? זאת ועוד בשיעור שלפניכם. צפייה נעימה ומועילה מצוות אשירה

0 תגובות

Comments


bottom of page