Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הרבנית ימימה מזרחי לפרשת זכור

הרבנית ימימה מזרחי על אנשי הדרכים, עם הכוחות המדהימים האלה שלהם לצלוח את מרחבי השנאה והסכנה שזכינו לשמוע קצת מהם בניחום האבלים אמש.

שבת זכור שמצווה עלינו אל מול השנאה והאיום על המרחב הנשי והבית לשמור ב3 דרכים על האהבה- זכור בשמיעת הפרשה, מחה תמחה עם הדוף ולא תשכח בלב.

התשובה המדהימה של אסתר, האם השכולה, המלכה, עם תשובה לשאלה שהרבנית הביאה איתה מארה"ב- איך מגדלים ילדים כאלה?

כמה פשיטות, תמימות וארציות מכסה על כל הגדולה הזאת שגילמו בתוכם- האחד חכם ויפה עיניים, ואחד תם ויודע לשאול, כמו שנכתב בקדיש שנכתב כהקדשה להגדה שהרבנית נתנה לה.


שיבוא אליהו, ויגאל בקרוב בע"ה.

אהבת? שתפי אותנו, נשמח לתגובתך בתחתית העמוד!


צפייה בעלות 15 ש"ח


0 תגובות

Comentários


bottom of page