Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הרבנית ימימה מזרחי בשיעור הכנה לחג סוכות

עודכן: 3 במרץ 2022שיעור הכנה לסוכות, סגולות ופנימיות החג | הר’ ימימה מזרחי

בעצם הציווי היהודי האולטימטיבי, זה זמן שימחתינו.

אנחנו יודעים שפסח- זה זמן חירותנו, ושבועות- זה זמן מתן תורתינו, וסוכות מהבחינה הזו זה הכי קשה, זמן שמחתינו. מה, בגלל שמגיע הזמן אני צריכה להיות שמחה? חירות- זה קרה, יצאנו לחירות בפסח. מתן תורה- גם קרה, קיבלנו את התורה בשבועות. שמחה- מישהו יגיד לי לשמוח כי עכשיו זה הזמן?.

וכותב השפת אמת כל כך יפה: “ובסוכות תשבו שבעת ימים”- הוא נתינת רשות לבני ישראל לשמוח. וה’ יתברך, נותן בימים אלו, שמחה לבני ישראל. ע”י מצוות ארבעת המינים ועל ידי מצוות סוכה. למה? ממה אני אשמח פתאום? כתיב- “אשרי יושבי ביתך”, והוא בסוכה שנקראת ביתו של מקום, שחל שם שמים על הסוכה.

סוכה זה הבית שלו, כי שם השם כתוב בכניסה לסוכה. כי סוכה בגימטריא זה יוד,הא,וו,הא, פלוס שם ה’ ביחד. שניהם ביחד זה סוכה בגימטריא. זאת אומרת ששם ה’ נקרא על הסוכה. כשאת נכנסת לשם את נכנסת לבית שלו. “אשרי יושבי ביתך”- מי שיכנס לבית שלו, “אשרי”- יהיה מאושר.

ובאמת, אחר ימים נוראים קשה למצוא השמחה. אבל הקב”ה יודע שצריך לקבל אורח בסבר פנים יפות. ומי שמגיע אל ביתו, ה’ ישמח אותו. “ויאר פניו אליו”- בא אליך אורח, לבית שלך. לא תשמחי אותו? לא תוציאי לו את כל הטוב שיש לך. אז כשאנחנו נכנסים לסוכה של ה’, ה’ חייב לקבל אותנו יפה.

ובאמת אחר ימים נוראים קשה למצוא בעזר עליון. ובימים אלה, שולח הקב”ה שמחה לליבות בני ישראל.

את מבינה? זה כמו שבפסח היה זמן חירותינו, כמו שבשבועות מתן תורתנו, כך זמן שמחתנו. את נכנסת לסוכה, לא יכול להיות שלא תקבלי שמחה, כי ה’ יודע להכניס אורחים יפה.

מה השמחה של חג האסיף? זה השמחה שיש לי עכשיו בלב, כשאני רואה אתכן. האסיף הזה- כל הכיף זה עם ישראל.

למה קוראים לארבעת המינים כך? מה זה מין? “ולמינים אל תהי תקווה”- מין זה כופר. ארבעת המינים זה ארבעת הכופרים, כל אחד מארבעת המינים כופר במהות של האחר. למשל האתרוג- אתרוג הוא כנגד אנשים שיש להם גם טעם וגם ריח, יעני המושלמים. הם קצת כופרים במציאותם של הבינוניים. הבינוני זה ההדס שיש לו ריח ואין לו טעם. והלולב- יש לו טעם (התמר) ואין לו ריח. זה אנשים עם תורה ובלי מעשים טובים או עם מעשים טובים ובלי תורה.


0 תגובות

Comments


bottom of page