Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הבי המטפחת ואחזי בה | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 3 במרץ 2022


שיעור לימי ספירת העומר , סגולות השבוע

אנחנו נמצאים בשבוע מהמם בספירת העומר, השבוע של הנצח. היינו בשבוע הראשון ותיקנו את מידת החסד, בשבוע השני מידת הגבורה, בשבוע השלישי מידת התפארת, והשבוע הזה זהו שבוע הנצח שזה אומר שאתמול בבוקר, יום ראשון, ועד למוצאי שבת, ייעמדו לפיתחך ניסיונות של התנצחות וווכחנות, ואנשים יבואו וינסו לריב איתך. אבל את לא שותפה. איך אמר רבי נחמן: ״ניצחתי ואנצח״, רבי נחמן היה אחד המותקפים הגדולים של ההיסטוריה החסידית, ונצח זה בגימטריה נחמן, ורבי נחמן היה אומר שאת יכולה לנצח את ההתנצחות והווכחנות רק אם יש לך מבט של נצח, מבט שמשקיף למרחוק. בלי לדעת להביט בנצח, את תירצי לנצח בקרב הזה, אבל את תפסידי במלחמה. זהו שבוע לא פשוט, ומה שצריך לעשות בו, כמו בכל השבועות האלה, זה לספור ולספור ולהביט בדברים במבט של נצח. אני רוצה לדבר על הזמן המופלא הזה, הזמן שאומר לך שלפעמים צריך לחכות המון, לא להתווכח עם המציאות בכלל, ואת תנצחי בסוף, את תנצחי בסוף. 

במוצאי שבת הקרוב, יש תאריך מופלא, קוראים לו פסח שני, וזהו גם יום פטירתו של רבי מאיר בעל הנס. אני אקרא לכם מה זה פסח שני, זה בחומש הרביעי, חומש במדבר, בפרשת ״בהעלותך״, אני אקרא לכם מה זה פסח שני שחל בדיוק שלושים יום אחריי ליל הסדר. ״וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני, בשנה בשנית לצאתם מארץ מצריים״, שימי לב, אנחנו בחומש הרביעי, חומש במדבר. ״ויהי אנשים טמאים לנפש אדם״, אנשים שמגיעים אל משה ואומרים שהם לא יכלו להקריב את קורבן הפסח בליל הסדר כי הם היו טמאים, ומדוע היו טמאים? כיוון שכשייצאו ממצריים הם אלה שנשאו את ארונו של יוסף, לכן היינו טמאי מת, ולכן לא הקרבנו את קורבן הפסח בפסח הראשון. הם רוצים הזדמנות שנייה להקריב את קורבן הפסח. והשאלה הגדולה של רש״י: ״למה חיכה הכתוב לחומש במדבר, שם אנחנו בשנה השלושים ושמונה במדבר, עוד מעט השנה הארבעים, עוד מעט נכנסים לארץ ישראל, אז למה הכתוב מספר סיפור שקרה בשנה השנייה לצאתם מארץ מצריים״. והתשובה של רש״י היא: ״מכאן, שאין מוקדם ומאוחר בתורה״. רש״י המהמם והחכם יגיד שאין מוקדם ומאוחר בתורה ועכשיו תבכי, עכשיו תבכי. אין מוקדם מידיי- את בשלה, אין מאוחר מידיי- את עוד יכולה, וחייבים ללמוד את הכלל הזה שאין מוקדם ואין מאוחר מהסיפור של פסח שני, כיוון שהאנשים של פסח שני מגיעים למשה רבינו ואומרים לו: פיספסנו את הפסח, ודוחה אותם הכהן מחוץ לאסקופת העזרה. זאת אומרת שבבית המקדש יש אסקופה, כניסה, והכהן אומר להם לא להיכנס כיוון שהם טמאים. 

אז מה אני עושה? מה אני עושה כשבן הזוג שלי דוחה אותי, שבעבודה דחו אותי, אז מה אני עושה עכשיו? 

״אין מוקדם ומאוחר בתורה״. בנות, זהו חג משגע פסח שני, ומשה רבינו אומר להם: תקשיבו, זו התורה, פסח, שבועות, סוכות, אלה הם המועדים, אני לא יכול להמציא לכם חג. והם עומדים על שלהם ולא זזים, רוצים ומבקשים עוד חג. משה רבינו אומר להם: ״עמדו ואשמעה מה ידבר ה׳ לכם״, וה׳ עונה לו: תברא להם חג, תברא לה חג. חג שלא כתוב בתורה.

0 תגובות

Comments


bottom of page