Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

האמת שלך נהדרת | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 6 במרץ 2022האמת שלך נהדרת | הר’ ימימה מזרחי פרשת חיי שרה: היום נלמד על איך להתחתן. כל הפ’ הקודמות מדברות על חסד כי אברהם הוא איש של חסד, ופר’ זו שהיא האחרונה של אברהם ושרה. שרה מתה בתחילת הפר’ ואברהם בסופה. בפר’ זו החסד הראשון שמוזכר זה קבורת המת והחסד השני הוא שידוך. שני החסדים הגדולים ביותר.

קבורת מתים– אברהם חוזר מהעקידה עם יצחק ומחפש את האוהל שלך שרה ונגלה לעיניו אוהל חשוך, ואין ריח. מה שתמיד היה כששרה הייתה בחיים תמיד היה נר דולק וריח של חלות. אמא שרה מתה משמועה רעה.

החסד השני הוא לחתן– אליעזר עבד אברהם מתפלל לה’ ‘הקרה נא לפני היום’ את הזיווג ליצחק ‘ועשה חסד עם אדוני אברהם’. וכי אברהם זקוק לחסד הרי הוא המציא את המושג חסד? כן כולם זקוקים לחסד. הגדרת החסד זה חתונה. זו הכנסת האורחים הכי קשה בעולם. חז”ל מתלבטים מי מכניס את מי? האיש או האישה? שניהם. איש ואישה חייבים להישאר אורחים זה של זה. הרב שך- לא לוותר על מפלס הזרות. שתמיד יהיה איזה מרחק כלשהו. לכן הקב”ה ברא את ‘אורח הנשים’. עם מי עושים את החסד הכי גדול? עם אמא, זו הדמות איתה עושים את החסד הכי גדול כשמתחתנים, אמא מחכה כ”כ לרגע הזה. אמא אף פעם לא מתה היא רק ישנה. מערת המכפלה מלשון ערה. שרה לא מתה היא רק ישנה ולכן נקראת הפר’ ‘חיי- שרה’. כששרה מתה היא זורחת מחדש ברבקה.  כל אישה יש בתוכה אלפי נשים שזורחות בתוכה. אל תגידי שייגמרו הנסיונות. ניסיון זה חיים, תמיד את תלויה במשהו שיקרה. אז מה לעשות? תבקשי ניסיונות לגיל שלך. של אישה רגילה.

מורשת שרה אמנו: הענן מעל האוהל, הנר, והבצק. אלו שלושה דברים שתמיד יעשו לך את הבית למקום של נחמה. שרה היא הראשונה שאנו שומעים על אפיית חלה. הרב שלגר- אמא תכיני אוכל לפי העונה.

0 תגובות
bottom of page