Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

האמנם עוד יגיעו ימים של סליחה ושל רחמים | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 7 במרץ 2022
האומנם עוד יגיעו ימים של סליחה ושל רחמים| הר’ ימימה מזרחי פרשת כי-תבוא

בהתרגשות גדולה אני מודיעה על הזמן הזה שכל כך יקר, כי מחכות לנו שתי השבתות האחרונות של השנה. הרב יחזקאל לוינשטיין שהיה בעל מוסר צדיק גדול מאוד, כשהיה כבר גוסס, שלח את החתן שלו  לבית הכנסת, ואמר לו, אל תשכח לעמוד על הבימה ולהודיע לכולם, רבותי אלו השבתות האחרונות של השנה. מה זה שתי השבתות האלה? כתוב “אם ישמרו ישראל שתי שבתות מייד נגאלים.” איזה שבת היא הכי חשובה? השבת שלפני האחרונה. ולמה?

אומר הרב חנוך הניך קרלינשטיין -מפני שאם את שומרת את השבת הזו כל השבוע שלאחריה מתברך ממנה. ואז השבת שתבוא אחרי כזה שבוע, תהיה כל כך גבוהה ועוצמתית. זאת אומרת שמי השבת הכי חשובה? השבת הקרובה. ומה כתוב? כתוב בחז”ל אמר רבי יוחנן -“כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו, שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת שומר שבת מחללו”. אומרת הגמרא אל תקראי מחללו אלא מחול לו. אנחנו כל הזמן מחפשות סגולות שיימחקו לנו העוונות. ואומר לנו פשוט שמרו שבת. אבל ימימה אנחנו לא שיעור של מתחזקות אנחנו שומרות שבת, לא! אתן לא. אתן לא שומרות שבת. מה הכוונה לא?  את לא מעשנת סיגריה את לא עושה.. את יהודייה של לא. את לא שומרת שבת.

אני בפרשת השבוע רוצה אותך יהודייה של כן. יהודייה כנה. לא מה לא לעשות בשבת זה לא זה לא זה לא  זה לא נקרא לשמור שבת. כל הקללות המזעזעות שיש השבת בפרשת השבוע , באות “תחת אשר לא עבדת את ה’ אלוקייך”. עבדת את הקב”ה בצורה של לא, אני לא יכולה, אסור, שבת. איזה מן יהודייה זו? מה זו עבודת ה’ המסכנה הזו? למדנו ששנת תשע”ח היא שנה של חלומות. מתי אישה חולמת הכי הרבה? כשהיא בהריון. מכירות את זה יואו חלמתי שישי לו שלוש ידיים. וואי חלמתי שהוא דומה לחמותי. כשאת יולדת את מפסיקה לחלום עליהם. למה? תחלמי!.

 אז למדנו באומן חלום מקסים של רבי נחמן, רבי אלחנן ניר כתב ספר מקסים על החלומות של רבי נחמן. והוא פותח בחולם שחלם רבי נחמן בימי אלול. “סיפר בימי אלול שהיה רוצה להיכנס לביית לשמוע קול שופר ושמע שמזמרים שם ומוחאים כף אל כף, ורקדים מאוד ושמחים בקפיצות ובריקודים גדולים ושמחים מאוד, כדרך האנשים השמחים והצוחקים מאוד .

 ואז הוא אומר בחלום בוודאי כאן טוב להיכנס לשמוע קול שופר. מה זה? למה הוא מחפש לשמוע קול שופר בבית ? לא בבית כנסת?! ואז הוא שומע קולות של התפרעות והוא ואמר פה מתאים לי לשמוע קול שופר איך יכול להיות? ואומר רבי אלחנן ניר- לכבוד יום הולדת לחסידות שבת הקרובה -ח”י אלול . יום הולדת שמח לבעל שם טוב,  יום הולדת שמח לבעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי. שנלמד היום ממשנתו,

ובחלום הקצר הזה- חלום השופר.טמונה בעיניי המהפכה הגדולה של החסידות בכלל, ושל רבי נחמן בפרט. הוא לא משנה את ההלכה היהודית אלא נקודה תשתיתית. הוא משנה את המנגינה ואת האינטונציה, והוא משנה את המקום וההקשר.

אני לא מחפש שופר שתוקעים בבית כנסת. נמאס לי מיהודים של בית כנסת. צדיקים רק בבית כנסת, ורעים אל אשתם והילדים שלהם. גם את יהודייה של בית כנסת, אומרת לזו שאת לא סובלת “לשנה טובה תכתבי ותחתמי” וכבר במדרגות את מסננת לה “תחנקי ותסתלקי ותמותי”. אז מה את יהודייה של בית כנסת? תפסיקו, אומרת החסידות, להיות יהודים של בית כנסת. תהיו טובים בבית, בבית. ולמען השם תפסיקו לחשוב שראש השנה ואלול זה ימי דיכאון תפסיקו לבלבל בין ימי בין המיצרים לימים נוראים זאת שמחה ענקית.

אבל ימימה., שופר זה יללות של אישה. איך את אומרת שזו שמחה? אנחנו נלמד ששופר זו לידה חדשה, כל פעם ששומעים את צעקת השופר זו המיילדת שפרה ופועה. למה קוראים לו שופר? כשהתינוק נולד ואז היה נחנק בריאות ולא היה בוכה אז הייתה להן שפופרת כזאת שהייתה מכניסה לו אוויר לריאות, ואז היה בוכה. יש משהו יותר שמח מתינוק בוכה? אחר כך זה נהיה מנגס אבל בלידה זה חיים!  גם הבכיות שבוכים באלול זה חיים! זו שמחה! תפסיקו להיות יהודים עצובים, תפסיקו. תחת אשר לא עבדת, את יהודייה של לא, אסור, דיי תהיו יהודים שמחים. כל הקללות מגיעות תחת אשר לא עבדת את ה’ אלוקייך בשמחה ובטוב לבב.

0 תגובות

Comments


bottom of page