Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

האם לאדם שעשה חטאים קשים יש מחילה בשמים?

עודכן: 19 בפבר׳ 2021אז קודם כל מתוקה ויקרה,

אין דבר כזה שאין תשובה על עוונות , ובשביל זה אנחנו יהודים.

איך אמר הרבי מסלונים- מי שלא מאמין בכוחה המטהר והמחטא של התשובה, לא עבר את מפתן היהדות.

להקרא יהודיה זה להבין שיש בעולם את המוסד המזכך הזה, הבורא מחדש – שקוראים לו תשובה.

עכשיו,

אם יש בידייך גזל של בן אדם, זה דברים שצריך לתקן, למשל: סכום כסף שאת חייבת. פה את לא יכולה להגיד- אני חוזרת בתשובה. יש כאן דברים שבין אדם לחברו, שיש תיקון- שאת יכולה לתקן אותם.

אם אין לך את הכסף או את החפץ, את צריכה ללכת להגיד סליחה, להגיד- בעזרת ה’ כשיהיה לי אני אקנה- אחד.

שתיים, פגעת ברגשותיו של מישהו?- לבקש סליחה, בכתב/ בעל פה/ בווצפ/ במייל, שלוש פעמים, מכל הלב. לא מחלו? לא מחלו.. את תדעי שאת בעולם המעשה עשית את שלך.

תשובה היא לא מושג אמורפי, היא לא מושג רחפני, זה לא סתם שאני מחליטה להיות טובה.- יש פה אנשים.- בן אדם לחברו.

צרך לפייס, צריך להשיב את הגזילה, אם יש דבר כזה.

ואחרי שעשית את זה יש שלושה שלבים של הרמב”ם:  לכי למקום קדוש (זה לא מחוייב, אבל אני אומרת את זה , כי זה פותח את הלב..- כותל, קבר רחל, שמואל הנביא), וידוי- רבונו של עולם, עשיתי כך וכך, וכך ,וכך. בפני הקדוש ברוך הוא ולא בפני אנשים- “אשרי נשוא פשע כסוי חטאה”, אנחנו לא בקבוצות תמיכה שמוציאים את כל ה”פיכסה” החוצה- זה לא יהודי. בינך לבינו – וידוי.

חרטה: אני כל כך מתביישת שעשיתי את זה.

קבלה לעתיד: בלי נדר, אני מקבלת על עצמי שלא לפגוע לעולם בבריה, כשם שפגעתי בהם.

זהו….

“אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו”, אין.. זה יהדות… אחרת בשביל מה אנחנו פה? בשביל ללכת בעולם ולהכות על חטא?!

החרטה שלך אני רואה כמה היא כנה, אין עוון שאין עליו תשובה, אין מציאות כזאת.

ושהקדוש ברוך הוא יחזק אותך בהבנה של כח התשובה, ההבנה המטהרת הזאת. שיוציא ממך את היצר הרע הזה שקוראים לו עצבות. כי הוא האויב הכי קשה.. כי לא מספיק שחטאת ונפלת והגעלת את עצמך, גם באה העצבות ואומרת לך מגעילה.

אז את הכלי הכי מגעיל אפשר להגעיל ולטהר מחדש.

ואיך כתוב בנביא-  על אחת שלא עלינו זנתה, וחטאה והלכה לאיש אחר, ברגע שאת מפנה עיניים לשמיים ואומרת- רוצה להיות יותר טובה, “שובי שובי בתולת ישראל”, הרי את כתינוק שנולד ללא חטא.

שתצליחי בעזרת ה’, שתזכי להזדכך בעיני עצמך ובעיני האנשים שהצטערו ממך.

בהצלחה גדולה.

ניתן לשלוח שאלות נוספות לרבנית ימימה מזרחי למייל של משרדי אשירה – שמים: ashiraoffice@gmail.com ונשמח להעביר לרבנית את שאלתך.

0 תגובות

Comments


bottom of page