Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

האם החברה משפיעה-רויטל צדוק


האם החברה משפיעה? מה מכריח אותי להשתנות? מאת היועצת רויטל רחל צדוק , הרצאה במדרשיה :עטרת שרה”. בבית שמש את ספר תהילים פותח דוד המלך עליו השלום במילים : “אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב “. הוא לא אומר אשרי האיש המקיים את כל המצוות, המסר של דוד המלך, אפילו אם אדם יודע את כול התורה כולה ומקיים את כל המצוות, לא יוכל לעמוד אם יתחבר לחברה רעה, ולכן בתחילת סיפרו הוא מזהיר את האדם מפני סכנה זו!אחת הסכנות הגדולות ביותר, המאיימת על כל אחד מאיתנו, הנה סכנת החברה! כאשר אדם נמצא בחברה רעה , הוא יכול להתגבר יום יומיים, אולם לבסוף הוא צפוי להיכנע, אפילו שהוא יודע את האמת, הוא עלול לאבד את עצמו ובלבד שלא יתבייש מהחברה שסביבו… הוא נסחף כמו טובע בזרם של נהר שוצף… אמנם חברים רעים נראים לנו כ”בני אדם”, ואם ננסה להזהיר אותם מפני התוצאות העלולות להיות אסון לחייהם, סביר להניח כי הם יזקפו גבה, ויעלבו מעצם החשד. אולם עלינו לדעת כי לאיש אין בטוח!!! איש אינו מחוסן מהשפעה שלילית!כנאמר :”אל תאמין בעצמך עד יום מותך”. ולפעמים ההשלכות לא תבלוטנה מייד, ולא נחוש בהידרדרות תכף, אולם בסופו של דבר ההשפעה תהיה ניכרת ולא ניתן יהיה להתעלם ממנה! אם כן בשביל מה צריכים את המצוות ? במה המצוות יכולות להועיל לנו כהשפעה כנגד החברה? ההכרה בכוחה העצום של ההשפעה הסביבתית, מהווה סיבה ויסוד לאחת המצוות עליהן נצטווינו בתורה הקדושה.שכן הנה כיום, כאשר אדם חוטא, לוקחים אותו לבית משפט או משליכים אותו לכלא בלי פשרות, אולם התורה הקדושה, היא מלמדת אותנו אחרת, כאשר אדם נכשל בחטא, התורה שולחת אותו למעין בית הסוהר, אולם לאיזה בית הסוהר? להרי מקלט!! ומהם הרי המקלט הללו? ערי הלווים בהן יושבים הצדיקים ועוסקים בתורה!! כי הרי החטא עצמו הוא המקל המכה! שם במחיצת גדולי התורה, החוטא יספוג אל קירבו מאווירת הקדושה והטהרה ואזי מובטח כי כאשר יצא משם לאחר מות הכוהן הגדול, הוא יחזור למוטב, וישנא את דרכו, ויחזור בתשובה!

לכן כשנאמר בפרקי אבות :”מי הוא הגיבור? הכובש את יצרו”. זאת אומרת הכוח של המצוות נותנת לאדם כוח לשלוט על יצרו שלו, ולעומת זאת באומות העולם ,הגיבור הוא מי שמנצח אחרים. ומי ששולט ביצרו יודע לבקש עזרה מהקב”ה, זהו גיבור אמיתי , לדוגמא דוד המלך שביקש מה”… שידריך אותו למרות שהיה מלך וכל החברה הייתה תחתיו. כפי שבן אדם לא היה קונה דירה במקום שיש בו אנשים עם מחלות מדבקות, כך אדם צריך לבחור את החברה איתה הוא מרגיש טוב ואין סכנה הרופפת מעל ראשו כל רגע.

ובכן כותב הרב ניסים יגן זצ”ל בסיפרו :”נתיבי אור”:ובכן זכרו . כי חולי הנפש אינו פחות גרוע מחולי הגוף אלא ההפך! הנשמה לא פחות חשובה מהגוף! אם סכנת הגוף מרתיעה אתכם, הרי שסכנת הנשמה צריכה להרתיע יותר, ואין להתפשר בכל הנוגע אליה אפילו כמלא נימה”! אנו לפעמים מכניסים את ידינו אל האש הבוערת, וטוענים שאין פה שום סכנה, ולאחר שאנו נכווים, מתלוננים על מי? על הקב”ה חס ושלום שהוא נתן לנו את הכוח לחטוא… נו… אם אין אנו חשוכים, ומלאים בלבולים? כפי שגוף זקוק לחמצן כדי לחיות כך הנשמה זקוקה למצוות הנחוצות לקיומה, ואנו חונקים אותה עם עברות, וכאשר היא מתחננת אנו עונים לה :”תני לנו קצת זמן”.

לפעמים, אנו חשים בלבנו:,מה כבר עשינו?” הלא המעשה כל כך קטן! אכן כן. לעיתים ראייתנו היא אשר גורמת לנו להתייחס אל דברים גדולים כקטנים… כשם שאנו מביטים על כוכב המנצנץ בשמים, ומשוכנעים כי הוא פצפון ממש, משום שכך הוא נראה לעינינו, אף שלאמתו של דבר הכוכבים גדולים יותר מכדור הארץ, כך אנו מתייחסים אל הסכנות שבחברה.ולא תמיד אנו מסוגלים להבין או לראות את הקשר בין החטא לעונשו, ולכן אנו נוטים להתרעם על גורמים שונים אשר צערו אותנו לכאורה, מבלי להבין כי הם רק שמשו מקל חובלים ביד ההשגחה העליונה אשר מבקשת לעורר אותנו. שהרי במפורש מדברי חכמינו הקדושים, כי החברה הרעה גוררת את האדם אל עברי פי שחת.ולכן, גם כאשר אנו משוכנעים כי מעשה פלוני ראוי, ואין שום חשש לנזק, עלינו להתייעץ עם רבותינו אשר ראיתם מבוססת על חוכמת התורה הקדוש, ורק כך נוכל להינצל מידו של היצר הרע המבקש את נפשנו! אומרים מלאכי השרת לפני הקב”ה:”ריבונו של עולם, מפני מה אתה עושה חסד עם האומה הזאת , ואתה נושא להם פנים כמו אדם שעושה חסד עם חברו”? אומר להם הקב”ה:”בזכות חסד אברהם אביהם, אני נושא להם פנים”. ועונים המלאכים:”למה אתה נושא להם פנים בשביל אברהם אבינו אחרי כל מה שחטאו”? אומר להם הקב”ה:” בגלל שאברהם שבר את האלילים, והיה מבטל כל עבודה זרה בשוק, וקידש את שמי בעולם”! זוהי זכות אבות שעומדת לכולנו ועל זה אסור לנו לוותר ללכת בדרכי אבותינו כנאמר :”מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי”. וזאת הסיבה שצריך לשמור על ההתחברות לסביבה ראויה להמשך מעשי אבותינו, שמא לא נקלקל את דרכם הנכונה, שבזכותם אנחנו עוד כאן!

בברכת הצלחה בחינוך ילדיכם עם הרבה סייעתא דשמייא! רויטל רחל צדוק, יועצת חינוכית וזוגית, מאבחנת ומטפלת בבעיות רגשיות,0522529857

0 תגובות
bottom of page