Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

האישה והגבורה | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 3 במרץ 2022פרשת קדושים

שיעור לימי ספירת העומר וליום השואה . 

ברוכות הבאות פליטות הפסח, פליטות המופלטה. איזה חבל שהחג עבר… 

אני מודיעה קודם כל על הנסיעה שלנו לאומן, ממש טרום חג השבועות, אנחנו הולכות להתכונן למתן תורה של הנשים… הולכות ללמוד מתורתו הנפלאה של רבי נחמן ולצחוק עד דמעות עם הסטנדאפיסטית הנפלאה נויה מנדל וכמובן, הולכות להתייפח על צרותינו בקברי צדיקים. יהיה מדהים בעזרת ה׳. זה באמת מסע עם איזון מהמם, ואנחנו נדבר היום בעזרת ה׳ אם נספיק על קברי צדיקים. 

אנחנו מתחילות את הימים המדהימים האלה, אני קוראת להם: ״ במעלות קדושים וטהורים״. בשבת אנחנו בעזרת ה׳ קוראות את פרשת קדושים ונדבר היום כל כך הרבה על קדושיי השואה, ״קדושים אשר בארץ המה״ ובשבוע הבא נדבר על הקדושים חיילי צה״ל, ולהבדיל או לא להבדיל, נפגעיי הפיגועים. זה זמן שכל כולו קודש, והזמן הקדוש הזה שקוראים לו ספירת העומר, נלמד להיות בו קדושות, ולעלות בו ולעלות בו ולעלות בו במעלות קדושים וטהורים. אנחנו בשבוע של השואה והגבורה, השואה והגבורה נפגשות יחד בשבוע הזה. למה? כי זה שבוע הגבורה. אנחנו נלמד בכל שבוע משבעת השבועות שבין פסח לחג השבועות מתקנים מידה אחת. בשבוע הראשון שהיה השבוע של ליל הסדר תיקנו את מידת החסד, השבוע מתקנים את מידת הגבורה, ונשמע עוד מעט מהי בעזרת ה׳. בשבוע הבא תפארת ואז נצח ואז הוד, ואחר כך יסוד, ולאחר מכן, שבוע המלכות, זה השבוע שממש סמוך לחג השבועות. 

שבוע השואה, שבוע הגבורה, ואיך אמר האדמו״ר מקאליב הצדיק שנפטר השבוע, אוד מוצל מאש, שניצל מהשואה: ״מי שראה ילדים קטנים נלקחים מחיק אימותיהם ונזרקים לתוך האש- אין לו יום שואה, יש לו יום יום שואה״. אנחנו נלמד איך כל יום הוא גבורה, איך כל יום הוא חסד, איך כל יום הוא נצח, איך כל יום הוא תפארת, איך כל יום הוא הוד, איך כל יום הוא יסוד ליום הבא, איך כל יום הוא מלכות. היום נלמד את הערך של הימים הקטנים שסופרים אותם אחד לאחד. השבועות האלה הם לא ימיי זיכרון, הם זיכרון לימים. כל יום הוא כל כך כל כך גדול. קראתי פירוש מקסים של הרב וולבה, בשביעי של פסח הוא אומר: ״ קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף, קשים נקביו של אדם כקריעת ים  סוף״. מה קשה? לקדוש ברוך הוא קשה? נכון קריעת ים סוף הוא הנס של כל הזמנים? אז תדעי לך שלהישאר נשואה- זיווגו של אדם, שהוא כבר שלך, זה נס כמו קריעת ים סוף. פרנסה- זה שהיה לך אוכל בחג ובגדים ושיש לך היום פרנסה, זה קריעת ים סוף. נקבים- זה שאת נושמת ונושפת, רואה ושומעת זה קריעת ים סוף. מה הכוונה במילה ״קשה״? מסביר הרב וולבה: ״אל יהא דבר זה קל בעינייך״, שזה לא יהיה פשוט בעינייך, שתביני שזה נס ענק, כל יום לקום לצידו, לישון לצידו ולהישאר לצידו… נס ענק. שיש לך כסף, שיש לך אוכל, שיש לך בגדים… כל אחד מאלה הוא נס ענק. מי שחווה שואה יודע מה זה הנס הענקי הזה.


0 תגובות

Comments


bottom of page