Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

דר אסתר לב – אימון באמונה – נשי יהודי


אימון באמונה-נשי יהודי


מהו אימון? COACHING.?

האם זו עוד אופנה חולפת? טרנד חדש שהגיע אלינו מארצות הברית?

מושג האימון נלקח בהשאלה מעולם הספורט.כפי שברור היום ששום ספורטאי לא ישאף להתאמן ולהגיע להישגים לקראת האולימפיאדה הקרובה בכוחות עצמו (למרות כישוריו ויכולותיו) אלא יקח לעצמו מאמן שיוביל,ינחה ,יתווה איתו תוכנית פעולה,יעמוד לצידו,יעודד ויגביה עבורו את "הרף" מפעם לפעם.כך גם בחיים,כך בעסקים,בפוליטיקה וכך גם בחיי היום יום.


אימון פירושו לגרום לאדם אחר להתקדם מהמקום בו הוא נמצא למקום אחר טוב יותר-שבו הוא רוצה להיות.


להיות מאומנת- זה להשקיע באדם הכי קרוב לך בעולם-בעצמך.

להתאמן- זו הדרך להיות הטובה ביותר שאת יכול להיות.

להיות מתאמנת-זה לקבל את המפתח אל האוצר הסודי המצוי בתוכך (אחרי שאת מחפשת אותו אי שם רחוק מתחת לגשר..כבסיפורו של ר’ נחמן)

תפקיד המאמנת-להוציא מהמאומנת את המיטב שבה.


האימון לא נולד בחברה המודרנית:

במילה אימון אנו מוצאים:אימון,אמונה,אמן,אמון,אומן-כל אלו הבסיסים היהודים לאימון:


בספרי ריש,האזינו :"אל אמונה שהאמין בעולם ובראו."

מה שהביא לבריאת העולם,היה האמון שנתן בו בוראו,כי יש בכוחו לצמוח ולהתקדם אל השלמות המצופה ממנו,ללא אמון זה לא הייתה הבריאה יוצאת אל הפועל (הרב שלנגר-אוהל יעקב ולאה,מאמר:האמין בעולם ובראו.)

נתינת אמון היא כוח מפעיל ונצמיח.האמין בעולמו פירושו:חידש לעולמו,כי גנוזה בו פנימיות,ובזאת נתן בו כוח לגדול לקראת שלמותו.

נתינת האמון מאפשרת קשר בין הבורא השלם,לנברא הקטן,הבורא מתייחס לנברא לא מצד אפסיותו-זה שהוא קטן ,אלא על פי הכוחות הגנוזים בו-הפוטנציאל שלו.

כך גם אנו כאמהות,מחנכות,מטפלות,ומאמנות-אנו שליחות הקב"ה,ועלינו ללכת בדרכיו,להאמין בילד ובאדם לפי הכוחות הטמונים בו,ולאו דווקא לפי מעשיו היום וע"י כך לגדלו.


המגדל את הילד נקרא "אומן":

בפרשת בהעלותך:ויאמר משה אל ה’:האנוכי הריתי את כל העם הזה,אם אנוכי ילידיתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך,כאשר ישא האומן את היונק,על האדמה אשר נשבעת לאבותיו.


וגם במגילת אסתר:"ויהי אומן את הדסה".

אומן פירושו מעניק אמון,כך מגדלים ילד,הגידול לא נעשה ע"י ירידה אל התינוקיות,ובוודאי שלא בהתנשאות והצבת חומה של בגרות,אלא בפניה לכוח הגדול הכמוס בקטן,תוך עידוד צמיחתו האיטית והבטוחה.

"כאשר ישא האומן את התינוק"-לנשוא ולהגביה את היונק,הוא תפקיד האומן,לא לתת לו לשקוע בחסרונותיו,אלא להרימו לקראת שלמות.(להחזיקו בגובה הלב-המנשא)

ואז ניתן להוביל את הילד או המתאמן באימון,באמון וכמובן מתוך אמונה.


אני רואה באימון דרך חיים תורנית אמונית.

אני מאמינה שבכל אחת טמון זרע ייחודי של כישרונות,משאבים ויעוד,

כל אחת מיוחדת וראויה,וכמאמנת תפקידי לעזור לה להוציא לפועל ייחודיות זו שלה.

אימון אינו טי

0 תגובות

Comments


bottom of page