Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

דמי חנוכה רוחניים-עדנה קדוש


בס”ד

דמי חנוכה רוחניים

חנוכה זה זמן לחניה ולחינוך. בגיל מסוים או במציאות מסוימת אנו צריכים להתחיל ולחנך את עצמנו. כאשר אנו נוסעים למקום מסוים , אנו מחפשים חניה באזור הקרוב ביותר ליעד, אנו מבקשים לחנות במקום בטוח ומוגן כדי שכשנחזור למכונית נמצא אותה מחכה לנו ומסיעה אותנו בדרכנו הלאה ליעד הבא. כך בחיים הרוחניים שלנו, כך כאשר אנו באים לחנך את עצמנו. אנו רוצים לחנות במקום קרוב ליעד ,במקום בטוח, לעצור שם ולחוות את השינוי. בסיום השלב הזה, נחזור למכונית ונמשיך לנסוע עד ליעד הבא, שם נחפש חניה מתאימה. מהי חניה מתאימה? חניה והשתהות ליד ולצד מורי דרך אמיתיים, צדיקים ורחמנים שמקבלים אותנו במקום שאנו נמצאים ומאירים לנו עוד אור ועוד אור בבחינת “מוסיף והולך”, וישנם דרכים נוספות כמו, ספרים שמהם נקבל את החינוך, ובתקופתנו הטכנולוגיה משרתת אותנו ויש ריבוי דיסקים ושיעורים אינטרנטיים, ניגונים מאירים ועוד. עם כל האפשרויות האלו, יש לתת מקום נכבד להתבודדות, ולחנך עצמנו ע”י עצירה וחניה עם עצמנו, לבד מול הקב”ה ולדבר ולברר, ולהתחנך. תרגיל לקבלת דמי חנוכה רוחניים: *לחנות, לעצור, לעצום עיניים ולנשום עמוק. *לחשוב איזה דבר הייתי רוצה שיקרה לי. *לדמיין את הרצון הזה לפרטי פרטים. *להודות לקב”ה על הדבר החסר כאילו כבר קרה. שנזכה ונדע לחנות ולחנך עצמינו, שנזכה לבקש את דמי החנוכה הראויים ולהודות לה’ יתברך.

0 תגובות

Comments


bottom of page