Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

די לפרסום פוגע בנשים | נורית אילון הירש, עו”ד

די לפרסום פוגע בנשים | נורית אילון הירש, עו”ד

הכותרות בתקשורת חוגגות בימים האחרונים על פרשייה מבישה בה נתפס בקלקלתו בנו של ראש הממשלה

האם מי מאיתנו נעצר לחשוב איך נראית פני החברה הישראלית שלנו בשנת 2018?

האם מישהו מאיתנו ניסה להבין את האחריות החברתית והמסרים החינוכיים שמעבירה החברה שלנו כלפי נשים? כלפי התופעה הנפוצה של הטרדות מיניות, החפצתם וניצולן המחפיר של נשים שנפלו לעוני וסמים ומשרתות מאווים ויצרים קלוקלים?

ברחבי תל אביב מופץ בימים האחרונים קמפיין משפיל ומחפיר להלבשה תחתונה,

הקמפיין מלווה בססמאות המהוות הן את הבעיה העיקרית, בחינוך מקולקל המחפיץ ומנצל את גוף האישה , כחפץ שעשוע של פנטזיות גבריות מעוותות.

” בוא תראה כמה רעה אני יכולה להיות” “ילדות רעות”

זה שם הקמפיין החדש, בו מעורטלת נערה שעל גופה כרוך נחש , עורב ועוד אלמנטים שאחסוך ממכם.

פורנוגרפיה בחוצות העיר, כל מצקצקי השפתיים תמהים על השערוריה החדשה במקום להבין שההטרדות המיניות וכל המרעין בישין מתחילים קודם כל בחינוך!

חינוך לכבוד ומכובדות חינוך לקשר זוגי אמיתי ואוהב, חינוך לנוער שמיניות היא לא זנות!

הססמאות המקוממות והתנוחות הבוטות הביאו אותי לעשות מעשה, הגשתי תלונה במשטרת ישראל על פרסום פוגע המהווה עבירה פלילית על פי חוק העונשין.

במקביל פניה לעיריית תל אביב בבקשה להסרת השלטים נענתה בתשובה קלוקלת , שבעיר פלורליסטית כמו תל אביב , אין מקום להסיר שלטים אלו.

בימים אלו אנו מתארגנים להגשת תביעה ייצוגית.

בלי קשר לדת ושייכות פוליטית, אני מוחה בתוקף על המסרים המעוותים המונחלים בשם הפלורליזם לציבור הרחב ובפרט לילדים לילדות ולנוער המקבל מסרים מעוותים על מהות האישה ושימושה כחפץ משחק בידי כל מטריד.

פרסום פורנוגרפי הוא לא פלורליזם!

הוא טריגר להטרדות מיניות ויצירת חברה מעוותת וחולנית.

בחודשים האחרונים פעלנו בהצלחה יחד עם ארגוני הנשים בתל אביב וארגונים נוספים, במאבק בכרטיסי הזנות שהופצו ברחובות העיר תל אביב.

פרסום בשלטי חוצות של עיריית תל אביב של מסרים פוגעניים, לא שונה מכרטיסי הזנות, הוא סולל את הדרך ללגיטימציה חינוכית וחברתית, לתופעה האומללה הזאת של עולם אפל ופרימיטיבי המנצל את גופה של האישה באופן מביש.

אני פונה לכולכם, הצטרפו אלינו להצלת פני החברה הישראלית,

אומרים די לפרסום פוגע בנשים!

הצטרפו לעצומה ניתן לשלוח פניות למייל האזרחי של מחלקת המוסר Mosarymrta@gmail.com כניסה לעצומה לחצי כאן>>


0 תגובות

コメント


bottom of page