Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

דבר העורכת | נורית אילון הירש | י”ז בתמוז

עודכן: 1 במרץ 2021

מכל חודשי השנה, חודש תמוז ואב מעוררים בי תחושת הסתייגות מסוימת…. חום, זיעה, מצור, חטא, חורבן…ההתרחשויות הקשורות לחודשים אלו לא ממש נעימות, ובטח לא נעים להיתפס בקלקלתינו ולהיזכר בחטא העגל בי”ז תמוז ובחורבן בית המקדש שנחרב בעוונותינו….. אני מתכווצת כמו ילד קטן שעומד נתפס בקלקלתו מול אביו ומקבל בראש מורכן את העונש הנורא מכל….חורבן בית מקדשינו…ואם לא נבנה בימיי כאילו נחרב בימיי…איזו בושה ואיזה קלון…. בימים אלו אני נאחזת יותר מהכל בעצות חסידיות להתנערות מיאוש ודיכאון…. אז הנה כמה דיבורים חסידיים למלחמת ההישרדות בימים אלו:

עפ”י האר”י ז”ל חודשי תמוז אב קשורים לתיקון הראיה ”לא תתורו אחרי עינכם….” וחטא עץ הדעת ”ותרא האישה כי ….” הכל התחיל בראיה… עיקר תיקון הראיה היא המעבר מראיה חיצונית של המציאות לראיה פנימית בה אני מנסה להבין מה ה’ רוצה ממני בסיטואציה ששלח לי…מה רצונו יתברך ממני, העבודה העיקרית שלי היא לא להתרגש מהמציאות אלא להרגיש את המציאות- להתרגש זה לחוות את המציאות דרך ”האני ” שלי… להרגיש זה לחוות את המציאות ממבט עליון יותר ללא אינטרסים ולהתבונן תוך הסקת תובנות מהמציאות שנשלחה אליי מהבורא יתברך….

‏תיקון נוסף של הראיה זו הפרשנות שלי לסרט של חיי והסצינות המרכיבות אותו…. התיקון האמיתי זה ממש להכריח את עצמי למצוא נקודות טובות , ללמד זכות ולהגיד ו לחשוב ”הכל לטובה” ”הכל ממך אבא לטובתי…”גם כשאני רחוקה מלהאמין למילים הללו ממש להתעקש להגיד אותם- זה משנה מציאות ופותח פתח לאור האמונה להעצים בתוכך את הטוב והאופטימיות והרגשת ההשגחה…

בהסתכלות פנימית על מאורעות חודשים אלו ובהעצמת הטוב …הרי שעונש החורבן בא לנו מידי אב אוהב ורחמן העונש מטרתו לא רק להכאיב אלא לעורר אותנו לתשובה ואהבה…

שבירת לוחות הברית על ידי משה רבינו הורידה לעולם את השיכחה כמאמר חז”ל ” אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשכחה תורה מישראל” – בהסתכלות פנימית מסביר רביז”ל, הרי שהשיכחה הביאה להתחזקות עצומה של התמדה בתורה ותשובה הואיל ועל ידי שיכחה אפשר לשכח את העבר ולהתחדש בתשובה ובלימוד התורה כאילו בפעם הראשונה… לחיות את החיים כל יום מחדש ולהתחיל מהתחלה…

שנזכה דוקא מחודש תמוז למשוך כוחות עצומים של שיכחת העבר ומחיקת החטאים… והתכוננות לחודשי התשובה בשימחה ולהתחיל מחדש בחיות עצומה את לימוד התורה שלנו , כאילו התחלנו הכל מבראשית….

שנזכה לשכוח את הרעות ולמחול לכל סובבינו ולהגיע לט’ באב בלב מוחל ואוהב – ובזכות אהבת ישראל אמיתית נזכה שייבנה בימינו בית המקדש!!

נורית אילון הירש עו”ד

“אין עו”ד מלבדו” שמים – אשירה

0 תגובות

Comments


bottom of page