Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

דבר העורכת נורית אילון הירש | יום כיפור תש”פ.

עודכן: 1 במרץ 2021

דבר העורכת נורית אילון הירש | יום כיפור תש”פ

תורה רפ”ב של רבינו זה סטרטאפ מטורף… “דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע,…ועל ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה!..” הוא מסביר שבעצם כל אחד מאיתנו אם מוצא איזושהי נקודת זכות אפילו ברשע גמור (בדר”כ מי שעשה לי רע נראה בעיני רשע גמור)…בעצם חשיבת הטוב עליו, אתה פותח לו דלת תשובה… ככה בלי להקים מרכז קירוב, בלי תורמים, בלי מרצים, הופעות, פייסבוק, כלום! לימוד זכות קטנטן במחשבה, אפילו בלי לראות את אותו אדם…. ככה לעשות נפשות לריבונו של עולם רק מלימוד זכות קטנטן על הזולת במחשבתי …. ובעלי תשובה מסתובבים בעולם בזכותך! שנזכה ללימוד זכות על עצמינו ועל הזולת…”

אז כמה בעלי תשובה אתם מוכנים לעשות עכשיו? כמה דקות, לחשוב טוב, אפילו מעט טוב, לקבל על עצמי להקים במחשבתי מרכז קירוב, מי מצטרף? נורית אילון הירש, אשירה שמים, מרכז קירוב , יחיאלי 4 נוה צדק ת”א

0 תגובות

Comments


bottom of page