Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

בא לך בכלל להיגאל?

עודכן: 2 במרץ 2022


לחג הפסח צריך להיכנס עם הכנה, להלן מעשה של ר’ נחמן שבא להכין אותנו לחג. “מעשה במרור”- יהודי וגוי החליטו לנדוד ולקבץ נדבות, היהודי אומר לגוי איפה שלא תלך יתנו לך כי זה ליל הסדר. דבר אחד שכח היהודי לומר לו שלפני ארוחת הסדר אוכלים מרור. תכף שהגיע המרור ברח מהבית הלך לבית המדרש ונרדם. עד שהגיע חברו היהודי שבע וטוב לב, שאל את חברו הגוי איך היה הסדר? סיפר לו הגוי כל מה שעבר עליו. בתגובה אמר היהודי טיפש היית מחכה עוד קצת, והיית זוכה לעונג רב! אתה יכול להגיע לחג אחרי שעברת איזה תהליך, מרירות של סבל ועבודה קשה. שלאחריה מגיעה המתיקות והארה. זה אור של יציאת מצרים, שלה זכינו לא בזכות מעשינו אלא בזכות התערבות מלמעלה. ההתעוררות היחידה שדורשים מאיתנו כדי לזכות בהארת יציאת מצרים, היא לעורר את הרצון החזק להיגאל. לצערנו לא תמיד בא לנו להיגאל, אנחנו טבועים בהרגלים שלנו ובנוחות שלנו. 

ר’ נחמן- עיקר הגלות זה גלות הדעת, בשל זה אנחנו לא מבינים את המציאות האמיתית. עיקר הגאולה של יציאת מצרים ועיקר הניסים שהיו בקריעת ים סוף, זה ביעור כל הסברות ולהבין שכל ההנהגה זה רק ה’ יתברך.  אין שום מציאות בלתו יתברך. כדי להתחיל לרצות עלייך להבין מה עובר לך בלב. עלייך להוציא את הפרעה שנמצא אצלך ומכביד את הלב מרוב עבודה קשה. עיקר מצוות היום זה ‘והגדת לבנך’. קשה לך לארח? קשה לך עם הניקיון? תרפי! אם את לא תרגישי את הארה של היום בלב, לא תוכלי להעביר לילדייך את הארת וגאולת היום.

כדי לרצות להיגאל, עלייך להבין מה עובר לך בלב, מרוב עבודה ולחץ אין פניות לרצונות ולהרגשות שלך. עיקר העבודה היא תמימות ופשיטות בלי לחפש חומרות, להיזהר מלהפוך לחמורת סבר. לאט לאט עלייך לכוון את השכל, ולצאת מכל הדימיונות שגורמים ללחץ.

תורה סו’ של ר’ נחמן- העבדות הכי גדולה היא להיות נצרך לבריות, לחשב מה חושבים עליי? מה יגידו? לרצות כל הזמן. ההצטרכות לבריות גורם לחוסר חיות, חוסר חיבור לעצמך, מה את רוצה? איפה אני מרגישה נעים?  ר’ נחמן אומר ששוה לאדם להגיע לעולם הזה ולו בשביל להגיד דבר אחד של אמת. דבר שיוצא היישר מהלב.

לסיכום- ההתכוננות לפסח צריכה להיעשות בנעימות. תרפי. תהיי במקום של רצון להיגאל. תהיי טובה עם עצמך וכלפי אחרים. שנזכה להיות בשמחה כי זה עיקר העניין!Comments


bottom of page