את לא פסולה | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 3 במרץהר’ ימימה מזרחי בשיעור לכבוד פורים קטן.

פרשת כי-תשא ..

ערב שאני מתרגשת לדבר עליו ערב מהמם עם כוחות מדהימים אני רוצה להציג אותו בפניכן, אתן תמחאו כפיים לאורח שלנו- פורים קטן. פורים קטן זה עכשיו. וכותב הרמ”א רבי משה איסרליש בסוף הגהותיו לשולחן ערוך, אורח חיים. פורים קטן לא קוראים בו מגילה ולא נותנים מתנות לאביונים, ובכל היתר עושים סוג של חג. יש הנוהגים לעשות סעודה בפורים קטן, שנאמר “וטוב לב משתה תמיד” עכשיו בנות, זה לנשק את הדיבור הזה,  כי הדיבור האחרון בשולחן ערוך- אורח חיים. מתייחס לפורים קטן. הפתיח של שולחן ערוך הוא ” שיויתי ה’ לנגדי תמיד”. והסיום הוא “וטוב ללב משתה תמיד.” והמפרשים אומרים, שבעצם הוא מכוון לתפילה גדולה. הלוואי שיחזרו לנו שני התמידים. קורבנות התמיד שהיינו מקריבים בבית המקדש.

בנות החג הזה, פורים הקטן הזה, הוא חגן של טובות הלב. “וטוב לב משתה תמיד“. מי שמכירה את ימימה מזרחי כבר יודעת שכשכתוב תמיד זו מילה טרגית, כמו “מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד”. תמיד זה כשעל הפנים, כשהכי רע . בבקשה תהיי בשמחה תמיד. פורים קטן מי ששמח בו הוא טוב לב . שנאמר “וטוב לב משתה תמיד.” תמיד ממי, תמיד. אפילו שזה יום כל כך חסוך, כל כךpoor , פורים קטן כל כך מסכן. וכך כותבים חז”ל נס הפורים היה בשנה מעוברת והנס קרה בפורים של אדר א’. הערב היה צריך להיות פורים האמתי.  ואני קוראת את זה מחז”ל!

רבי לוי בשם רבי חנה בר חנינה- אותה השנה הייתה מועברת, שנאמר “מיום ליום ומחודש לחודש, שניים עשר הוא חודש אדר.” כיון שאמרו חודש 12 נכלל שיש חודש 13. ומכאן שאותה שנה מעוברת הייתה, והנס קרה באדר הראשון”. כך כותבת הגמרא בירושלמי. לקחו מהערב הענק הזה את יום חגו. תלשו אותו ודחו אותו לעוד חודש בדיוק. למה? בגלל כלל שקבעו חכמים, צריך לסמוך גאולה לגאולה. אנחנו רוצים שגאולת פורים תהיה חודש לפני גאולת פסח. מה הכוונה לסמוך גאולה לגאולה? 

ימימה כשאני רואה טוב ועוד טוב אני כבר סומכת על זה שיש טוב בעולם. כך למשל לא עלינו כשרואים צרה ועוד צרה, אומר יעקב “ורווח תשימו בין עדר לבין עדר”. אם אתה מביא צרות על בניי, אל תעשה אותן סמוכות זו לזו. אני מתחילה לסמוך על המושג הזה שקוראים לו עצב וצער. איך אומרת אסתר המלכה בפרק כ”ב בתהילים “הושיעני כי צרה קרובה” נהייתי אישה שסומכת על הצער.

עכשיו אני רוצה להסביר את טוב הלב של אלה שחוגגות הערב ומחר. “וטוב לב משתה תמיד” הערב הזה אנחנו אחרי מלא חודשים שלא ראינו שום שמחה ענקית שום חג, אולי חנוכה, קצת ט”ו בשבט. אין לי על מה לסמוך. לא ראיתי ישועה סמוכה לישועה, סמוכה לישועה.. אין לי על מה לסמוך ואתה יודע מה? אני טובת לב. אני מחליטה הערב לשמוח. כי אני מחליטה הערב לסלוח. אנחנו בפרשה הכי יפה בתנ”ך.

#פוריםקטן #כיתשא

0 תגובות