Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אני ואני נשנה את העולם

עודכן: 1 במרץ 2022


נכתב בשיחות הר”ן: “כל העולם מלא מחלוקות… הן בין אומות העולם והן בכל עיר ועיר והן בכל בית ובית…

בין השכנים ובין כל אחד עם אשתו….ואין מי שישים על ליבו התכלית שבכל יום ויום האדם מת..

כי היום שעבר לא יהיה עוד, ובכל יום הוא מתקרב למיתה, ודע… שהמחלוקת בין איש וביתו וכיוצא כנ”ל הוא גם כן ממש המחלוקת שבין המלכים והאומות.. כי כל אחד הוא גם אומה מיוחדת והם מתגרים זה עם זה כמו שיש מלחמות בין האומות, ואפשר להכיר כל אחד מאיזה בחינה של אומה הוא כי ידוע מידות האומות.. שזה כעסן ורוצח וכו… וכ”כ יכולים למצוא בבני הבית.

ואפילו אם אחד אינו רוצה לריב ורוצה לשבת בהשקט ושלווה, עם כל זאת הוא מוכרח להיות גם כן בתוך המחלוקת והמלחמות… כי האדם בעצמו הוא עולם קטן, ונכלל בו כל העולם ומלואו וכל שכן שנכללים בו האדם וביתו שנכללים בהם כל האומות… וע”כ לפעמים כשאחד יושב לבדו ביער יכול להיות שיהיה נעשה משוגע וזה נעשה מחמת שהוא לבדו ונכללים בו לבד כל האומות והם מתגרים זה בזה והוא מוכרח להשתנות בכל פעם לפי אומה אחרת כפי התגברות אומה על אומה. אך כשהוא ביישוב בין אנשים, יש מקום למלחמה להתפשט בין בני הבית ובין השכנים כנ”ל.

וכשיבוא משיח במהרה בימנו יתבטל כל מיני מחלוקת ויהיה שלום גדול בעולם.

ר’ נחמן מלמד אותנו שאם נשים את ליבנו על התכלית נוכל להביא לפתרון את בעיות המחלוקת, בחסידות ברסלב מלמדים אותנו לא להתעלם ממה שקורה סביבי, לכל דבר יש סיבה ולימוד שעלי ללמוד.

בהסבר הזה שבתוכי יש את כל האומות, אם אני אתעסק בתיקון העצמי אוכל להביא לידי תיקון את כל העולם, ובגלל שבתוכנו יש תהפוכות גדולות כ”כ אדם שישב לבד ללא משפחה וזוגיות וילך להתבודד ביער בסופו של דבר הוא ישתגע.

עצם הניגודיות שבתוכנו היא מעצם ירידת הנשמה לתוך הגוף, סיטואציה תמידית של מחלוקת בתוכי

ומה אני עושה עם כל הסיטואציה הזו? עיקר העבודה היא להגיע לתכלית להכיר ולדעת שה’ מושל בכל והכל שלו.

ממני מצפים לעבודה של התבוננות והסתכלות פנימה.

לשיעור המלא: צפי בוידאו למעלה

מתוך שיעורה השבועי של נורית אילון הירש – 

שמתקיים בימי שני במדרשת אשירה בשעה 19:30

0 תגובות

Comments


bottom of page