אלול | רחל וינשטיין

אז הם חזרו למסגרות? אצלי כן. שמחה? קצת צביטה בלב? אנחת רווחה? כל התשובות נכונות?

והנה מגיע חודש אלול. עם משב רוח רענן. הסוף שהוא התחלה.

בספר יצירה האות שקשורה לחודש אלול היא י’. י’ היא האות הכי קטנה בא-ב, ולפי המקובלים היא מופיעה בכל האותיות. בכל אות אפשר למצוא י’ אם ממש מחפשים. אפשר לומר שי’ היא ההתחלה של כל האותיות, האטום. המבנה הבסיסי, הפשוט, שעליו מוסיפים בכל המבנים המשוכללים. י’ קשורה גם לחכמה, העולם נברא בחכמה. “כולם בחכמה עשית”. על פי ספר יצירה חודש אלול גם קשור ליד שמאל. כל הזמן אומרים לנו להתחיל ביד ימין, ברגל ימין. ימין זה חסד, ימין זה טוב. אז מה תפקידה של יד שמאל? יד שמאל מסמלת את העשייה בחול, הבנייה של הכלים.

לפני שאפשר לחיות חיי קדושה, צריך ליצור כלים. זו העבודה של חודש אלול. אך עד עכשיו חינכו אותנו שאלול זה חודש של תשובה ורוחניות, מה פתאום חודש של עשייה של חול? של כלים? הפרי צדיק מסביר שאלול היא ההקדמה וההכנה לחודש תשרי. תשרי היא חודש של בריאה והתחדשות רוחנית, ואלול הוא החודש של ההכנות. המספר שבע מסמל קדושה, כל השביעים קדושים. כמו ששבת קדושה, ושמיטה קדושה, פסח וסוכות הם שבעה ימים. אז אם לא ניחשתם עדיין, תשרי הוא החודש השביעי. אמנם אולי נטעה ונחשוב שתשרי הוא החודש הראשון, אבל אם סופרים מניסן, ואכן יש מצווה כך לספור, תשרי הוא החודש השביעי. לכן יש בו כל כך הרבה חגים. איזה חודש יש בו חגים רבים כמו חודש תשרי?! אז אם נאמר שחודש תשרי הוא מעין שבת, אז בחשבון פשוט, לפי זה, חודש אלול הוא יום שישי. או, עכשיו הכל מסתדר. חודש אלול הוא חודש הבישולים והניקיונות, ההכנות. אם לא נתכונן, לא יהיה לנו מה לאכול בשבת. הפרי צדיק מסביר שההכנות של חודש אלול צריכים להיות בחכמה. בראיה קדימה, במחשבה לקראת מה הם מובילים. כך, למרות שהם בעצם מעשים של חול, הנעשים “ביד שמאל”, הם יוצרים כלים של קדושה, והם מקושרים אל הקדושה. אני מרגישה שאלול תמיד בפני מציב אתגר לא פשוט. מצד אחד יש רצון להיות בתשובה והכנה רוחנית לימים נוראים, מצד שני זוהי התחלת השגרה, וצריך כל כך הרבה כוחות נפש להכיל את השניים. אבל אם נבין שעצם השגרה, אם נתייחס אליה נכון היא ההכנה לימים נוראים, קל יותר לתת לשגרה את כבודה הראוי. שנזכה לשנת לימודים פורייה ומבורכת. התחלות טובות, הכנות טובות, וחכמה.

0 תגובות