Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אלול – אותיות: “לא לו” | רויטל רחל צדוק

פירושו של חודש אלול:”חיפוש” , חודש של אהבה, חסד ורצון חודש של רחמים.

מה עלינו לחפש בו ? לחפש להיות אדם שפירושו “להשתנות”, לעלות מדרגה לדרגה, ללמוד ולהפנים בכל פעם הבנות רוחניות חדשות. טיפוס בסולם המעלות אל האתגר, להיות אדם, זהו העניין האמיתי. מעטים הם הזוכים לזהות את מהות השינוי, שינוי פנימי, נשמתי. זוהי קריאתו של בורא עולם לבניו האהובים , בפרט בחודש אלול לפי הפסוק :”שובו אלי ואשובה אליכם”. צאו אל החיפוש האמיתי, הפנימי, של מהותכם האלוקית. אל תסתתרו מאחורי הרגלי החיים, היו אמיצים! גלו את הרצון האמיתי שלכם, הרצון להיות אדם! ולכן :”הבא לטהר- מסייעין לו” (מסכת שבת ק”ד. יומא ל”ח). מחסד השם הוא, שלושים יום לפני ראש השנה, הוא יום הדין לכל ברואי עולם, לפתוח שערי שמים ולסייע למבקשים לטהר את עצמם לקראת היום הגדול הזה. כותב רבי נחמן:, דע, כי תשובה היא לשוב את הדבר למקום שניטל משם”. לשוב ולחזור למקומנו האמיתי, המקורי. לעשות רק מה שנוגע ושייך אלינו באמת- זוהי תשובה. וכל עוד אין האדם זוכה למצוא את מקומו ולמלא את ייעודו, יטרידוהו כל ימיו חוסר המנוחה וסערת הנפש כאומרים לו :” ושבת אל ה’… אלוקיך ושמעת בקולו”(דברים ל’, ב’). ו”שבת” אותיות “שבת”, כלומר, אותה תחושה של רוגע ושלוות הנפש שניתן לחוש בשבת, אפשר לחוש גם אם מקיימים את הציווי “ושבת”, אם שבים למקומנו האמיתי. שלוש עבודות מיוחדות לחודש אלול, שהן הכנה לימים הנוראים לראש השנה ויום כיפור:- תשובה, תפילה, וצדקה. ולכן בשבת הראשונה של חודש אלול, קוראים בפרשת :”ראה”. הפותחת במילים :”ראה אנוכי נותן לפניכם”… המילה “ראה” מצביע על ראה אלול הגיע!! הרי היא כתמרור אזהרה, הקורא אלינו :”עצור!” אם כן, אם הקב”ה בכבודו ובעצמו מורה לנו לעצור ולהתבונן, האם אנו יכולים להרשות לעצמנו לסרב?? להתעלם?? את זה מבקש הקב”ה להזכיר לנו :”ראה אנוכי! עצור, וזכור כי אני הוא המורה לך להתבונן, להתעורר, ולתקן את הדרוש תיקון- בכדי שתוכל לזכות במשפט הקרב ובא. חודש אלול, הנו חודש של מעשים, האדם צריך לקחת את עצמו לידים לפני שהקב”ה ייקח אותו לידיים.. לפני שיהיה מאוחר מידי, אדם צריך לבדוק את מה הוא יכול לתקן, וכיצד, ואז מובטח לו שה”… יעזור לו לתקן. ואם אדם אינו מתאמץ, אזי אומר הקב”ה כביכול (ישעיה נ’, ב’) :”מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה”! עלינו לעשות הכל כדי שלא תיגזרנה עלינו גזרות רעות חלילה, אלא רק ברכות וישועות! ולכך עלינו להכין את עצמנו, להיות כלים ראויים להשפעת השפע ממרומים. כל אחד מבקש לזכות בדין, כל אחד רוצה להיכתב ולהיחתם לשנה טובה ומאושרת, הבעיה היא שרבים מאיתנו מתמקדים בטפל, נתפסים על הפרטים הקטנים ומשקעים בהם את כל תשומת הלב, תוך שהם מתעלמים מאותם דברים אשר יוכלו לסייע להם באמת. אך הנה, הקב”ה אשר כנגדו חטאנו- מוכן לסלוח לנו, ולא זו בלבד,אלא שהוא מתקן את הנזק שגרמנו כאלו לא היה מעולם!! אם כן מהו הנשק החזק ביותר כדי להכריע את הדין? התפילה! איזו תפילה? הלא היא תפילת “י”ג מדות של רחמים”, אותה אנו אומרים שוב ושוב בכל תפילות היום הקדוש “כיפור”. אם זו התפילה אשר נבחרה בכדי להכריע את הדין לטובתנו ולזכותנו בשנה טובה ומתוקה- אין ספק כי זהו הנשק החזק ביותר באמצעותו יכולים אנו לנצח, אם רק נשתמש בו כראוי!

צריך לדעת מה העיקר ומה הטפל? אומרים חז”ל: עלינו לשים את הדגש על הנקודה העיקרית עליה ניתנה לנו הזדמנות בימים הנוראים. הסליחות אינן תשובה, כל נדרי אינו תשובה, תקיעת שופר אינה תשובה וכך גם הצום של יום כיפור. אבל אם רוצים אנו באמת להבריא מתחלואי נפשנו, עלינו לעשות את הנדרש מאיתנו, לשנות את הפנימיות שלנו, ורק אז תעלה לנו רפואה!!! הימים הנוראים הם רק הזדמנות שלא כדאי להחמיץ!

רויטל רחל צדוק, יועצת חינוכית וזוגית, מנהלת מדרשת “עטרת שרה בבית-שמש” להזמנות, הרצאות , סדנאות, אבחונים, דיסקים, הרפיה בטל:0522529857

0 תגובות

Comments


bottom of page