Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אין סוף אהבה/ שפרה זיו


“מעשה במלך אחד, שהיו לו ששה בנים ובת אחת ואותה הבת היתה חשובה בעיניו מאד, והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאד…”

המלך- הוא מלכו של עולם. אדון הכל, היה הווה ויהיה. בת המלך- היא הנשמה הקדושה שלנו, האמונה, הטוהר והפנים המחובר לאינסוף ברוך הוא.

הלשונות בהן נוקט רבי נחמן מורים על אהבתו יתברך אל עמו ישראל, שהיא מעל לכל תפיסה ודמיון. כל אהבה אנושית חיוורת לעומת האהבה הזו. כל אהבה אנושית לא תצליח להסביר את העוצמה שפועמת בקשר הקדוש בין ישראל לאביהם שבשמיים.

בואי נתבונן יחד בשלושת ביטויי האהבה הגרעיניים והקדושים שמובאים בפסקה הנ”ל:

“והיתה חשובה בעיניו מאוד”- אנחנו חשובות ויקרות לאבינו שבשמיים, אין לנו תחליף, כל אחת מאיתנו יחידה ומיוחדת.

“והיה מחבבה ביותר”- אהבתו יתברך אלינו רבה, זורמת ללא מעצורים ואינה תלויה בדבר.

והיה משעשע עמה מאוד”- כאב המשתעשע עם בנו יחידו, כך אבינו משתעשע במצוות ובמעשים טובים שלנו. במחשבה טובה, כוונה טהורה וכל נקודה טובה שהוא מוצא בנו.

לאבינו שבשמיים- יש מאתנו תענוג גדול, הוא נהנה מקרבתנו. מתענג על הטוב שהוא מוצא בנו, אפילו הוא חלוש ובלתי מושלם. ממש כמו אב שמתרגש מההברות השבורות שיש בפיו של בנו הקטון. קשה לנו להבין, ויותר להאמין לגודל האהבה שיש כלפינו מהשמיים. ומה הפלא? האהבות בעולם שלנו השפל, כל כך שבורות ובלתי מושלמות. אפילו אהבות חזקות ובלתי ניתנות לערעור כמו אהבת הורים לילדיהם, מתכסות ומטשטשות תחת מסווה הקשיים והניסיונות. אבל האהבה שלו יתברך אלינו, היא כל כך חזקה ששום קושי וריחוק לא יכול להעיב עליה. היא קיימת. היא פועמת. היא הכוח בעזרתו אפשר לשוב כל פעם מחדש לנקודת הצבירה הראשונית שלנו, לחיבור הקדוש שלנו איתו יתברך.

ברגעים של חושך והסתרה, אחרי נפילה, כשהכל מבולבל לנו בפנים, כשאנחנו מרגישות תלושות וחלושות, בודדות ואבודות בעולם הגדול. כשהבושה מכסה את ליבנו, ולא נותנת לנו לפתוח את הפה בתפילה אליו יתברך, כדאי לנו להגיד לעצמנו את שלושת משפטי האהבה האלו, לחזק בתוכנו את הידיעה שאנחנו בנות מלך אהובות, יחידות ומיוחסות- יעבור עלינו מה שיעבור. תמיד יקרות תמיד חשובות ותמיד אהובות. אבא שלנו רק מחכה שנבוא אליו, לא משנה מה קרה, לא משנה כמה נראה לנו שהמצב גרוע ואפסה תקווה. ברגע שנבוא, הכל כבר יסתדר.

ליטל מספרת: “כשהתחלתי להאמין לרגע אחד באהבה הגדולה שמרעיפים עליי מהשמיים- נכנסה בי רגיעות. כשהתחלתי להפנים שאני יקרה וחשובה, אפילו שלא נולדתי בבית דתי, ואני עדיין לא בדיוק מבינה מי נגד מי בעולם התשובה… בכיתי מהתרגשות. פתאום הבנתי! החלק שלי- לא נגרע ולא יגרע לעולם. הוא קיים, מוכן ומזומן בשבילי. אבא שלי לא שכח אותי. הוא כבר ידאג לי לחלק היפה והטוב ביותר עבורי. למה נראה היה לי שהוא ייתן לי להפסיד במשחק? הוא אוהב אותי! למי הוא ידאג, אם לא לי, בתו אהובתו, יחידתו?” 

לחיות אמונה- תרגול

קחי לעצמך פסק זמן, צאי למקום שקט ושנני את משפטי האהבה שבפסקה זו שוב ושוב ושוב. עתה, אמרי את אותם המשפטים בלשון שלך, במילים שמתחברות אלייך ללב. ספרי לעצמך כמה ה’ אוהב אותך, כמה את יקרה וחשובה בעיניו, ואיך יש לו שעשוע נפלא ומיוחד מהמצוות והמעשים הטובים שאת עושה, אפילו הם עדיין לא מושלמים.

0 תגובות

Comments


bottom of page