Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

איך ניגשים אליו | נורית אילון הירש

עודכן: 2 במרץ 2022איך ניגשים אליו | מתוך שיעורה השבועי של נורית אילון הירש – שמתקיים בימי שני בשעה 19:30 במדרשת אשירה

מה העצה הכי טובה של ר’ נחמן?  מה לעשות כשאנחנו נמצאים בצרה ובזמן חשוך? בפרשת השבוע פרשת ויגש: מסופר על התלאות שמעביר יוסף את אחיו. ויהודה שמרגיש שהכל סוגר עליו והוא בצרה איומה, מה עושה? מתחיל לדבר עם יוסף ולספר לו את כל מה שעברו. החסידות אומרת שבדרך שבה יהודה פועל בסיטואציה הזאת נמצאים כל סודות הלימוד התפילה והתבודדות. כל ההבנה של איך יהודי צריך להתנהג כשהכל סוגר עליו. יהודה כביכול מדבר עם המלך, אבל הוא מנסה לישב את דעת. העצה הראשונה בהתבודדות היא שכאשר אתה נמצא במקום החשוך ובצרה, להתחיל לדבר ולספר לקב”ה את כל הסיפור בפשטות. שהרי העולם נברא במאמרות ומה קורה שיש איזשהי צרה?, הוא מעלה את הדיבור שהכל זה אותיות, ה’ יתברך לוקח את האותיות ומתחיל לסדר את צירופי האותיות מחדש וכך הופך את אותיות הצרה לצהר. הצהר הזה נמצא, רק שאנחנו לא רואים אותו כי אנחנו בחושך, בליקוטי תפילות כתוב: “ויאמר.. בי אדני”- סוג של אזמרה, כשאני מרגישה שהכל סוגר עלי- דבר ראשון לפשפש במעשים שלי, יש כמה פירושים ל”בי אדוני” -קודם כל בי, זה נמצא בי אבל המציאות הזאת היא גם בשבילי. ומה זה אדוני-אלוקות. והאלוקות גם נמצאת בתוכי, כמה שנפלתי אני מחזקת את עצמי שיש בי נקודת אלוקות כי חייב שיהודי תמיד ימצא בו מעט טוב לפחות. עימו אנוכי בצרה אבל “בי אדוני”- ה’ נמצא איתי בתוך הצרה והכעס הזה, בתוך הכאב החושך. זה אומר שאתה איתי גם ובמיוחד שהכל כואב וחשוך. פירוש נוסף- שאתה בי,  אתה מבין כל מה שעובר עלי מבין את רחשי הלב שלי. כי אף אחד אחר לא היה מבין אותי. אף אחד לא יבין אותי חוץ ממנו, אבל ה’ נמצא בתוכי והוא מבין אותי ואת התפילה שלי הכי טוב.

לשיעורים נוספים של נורית אילון הירש במדרשת אשירה בנושא עבודת הלב עפ”י החסידות וליקוטי מוהר”ן לחצי כאן>>

#עבודתהלב #נוריתאילוןהירש #רבינחמןמברסלב #ליקוטימוהרן

0 תגובות
bottom of page