Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

איך לצמוח ולשמוח מתוך הכאב ?


איך לצמוח ולשמוח מתוך הכאב ? כפי “שהגאולה צומחת מתוך הגלות”.

-“מה זה כאב איך אפשר להגדיר אותו ?

– לפי “הקונקורדנציה” מוגדר כאב כ”חולי” , “פציעה” או “סבל”.

לפי פסוקי התורה:

-בראשית ל”ד, כ”ה):”ביום השלישי בהיותם כואבים”.

-(משלי י”ד י”ג):” גם בשחוק יכאב לב”.

-(איוב ה”, י”ח):” כי הוא יכאיב ויחבש”. (תהילים ,ס”ט,ל) “ואני עני וכואב”.

-(ישעיה, ס”ה, י”ד):”ואתם תצעקו מכאב לב”.

“כאב” משמעו, סבל או פגיעה,פיזית, נפשית, רוחנית, או גשמית.

מאיפה מגיע הכאב ? 

על ידי גורמים חיצוניים,(מקום סכנה, בחיק הטבע ,כגון עקיצה מחרק, או מכה מאבן ועוד).

 פגיעה נפשית ורוחנית,יכולה להגיע מצד החברה,( הורים לגבי ילדים, או ילדים לגבי הורים, מורים לתלמידים וההפך,  מכל מקום הסובב אותנו).

כשאדם ניפגע איפה כואב לו?

בגוף, בנפש, ובלב.

מי הגורם לכאב? נוכל לומר “אחרים” הסביבה.

אבל בעצם אנחנו הגורמים לכאב, כפי שכתוב :”אין יסוריים ללא חטא”.

מדוע קשה לנו לסבול את הכאב ?

הכאב הוא אמיתי, והוא נמצא במקום חשוך שאין אנו רוצים להיכנס איליו.

מה היא התרופה לכאב ? 

“בורא רפואות, אדון הנפלאות”.

איך לטפל בכאב ?

דבר ראשון , צריך למצוא אותו ולהכיר אותו, ולא לברוח ממנו אלא להתמודד איתו.

1. להרגיש אפה הוא נמצא.

2. לזהות אותו, מאפה הוא מגיע.

3. ולחפש פיתרונות לטפל בו.

4. לתקן ולא לשבור.

אדם זקוק לכאב כדי לצמוח, כי הוא הגורם המוביל לצמיחה אמיתית, ואשר נשלח לו מאת ה”… כדי לזכך אותו בתיקונו.

השאלה הנשאלת:

על מי צריך לרחם, על אדם שעובר יסוריים, או על זה שהכל הולך לו, שנקרא :”הצלחה”?


קיימים כמה סוגי כאבים וכולם יכולים להיות קשורים זה לזה.

א-קיים כאב פיזיולוגי,רפואי.

ב-קיים כאב זמני, רגעי.

ג-וקיים כאב מהעבר, שטמון עמוק בתוכנו, ולא תמיד זה קל למקד אותו.

מהו תפקידו של הכאב?

להוציא אותנו מהחשכה לאורה. וכדי למצוא את האמת.

מה יכול לגרום ליציאה מהחשכה לאורה ?

כאשר אנחנו רואים אדם שסובל, אנחנו מאוד מרחמים עליו, אבל כאשר בן אדם עושה עברה, אנחנו לא מרחמים עליו, אנחנו דוחים אותו, כאלו אנחנו השופטים.

לדוגמא: שבני ישראל ירדו למצרים, לא היו משועבדים כל עוד יעקוב אבינו חי, למה?”

-אומרים חז”ל: “כי הירידה התחילה רק אחרי פטירתו,”

צריך לדעת שאדם זוכה לזיכוך מתוך הצער והכאב, ורק כך הוא יכול לעלות בדרגות, ולזכות בעבודת ה”… אמיתית. העליות והירידות הם הדרך להשגת יציבות בחיים. והכל תלוי איך לוקחים את הניסיונות בחיים.

הכל תלוי איך אנחנו בוחרים לחיות עם היסוריים.

אומרים חז”ל: איך אפשר לדעת אם אני עושה עבודת ה”… אמיתית ?

התשובה : הכל תלוי במה האדם שמח, ובמה הוא מצטער,

 אם הילד שלנו עושה מצווה, או שהוא מוכיח שהוא הכי חכם בכיתה ?

שהוא אמר ניבול פה, או שהוא בלם את פיו בזמן המבחן ?

מה באמת משמח אותנו, ההצלחה או העבודה על אישיותנו, לצורך עיבוד המידות והפנימיות שלנו.?

למי יש תקווה לשיפור ועליה אמיתית, רק מי ששם את כל תקוותיו בו יתברך. ומי שעבר עליו מה שעבר עליו אינו מתייאש, ואז יזכה לזיכוך ולאחרית טוב.


-כשאומרים על אדם, שהוא עוד לא יצא מהביצה למה מתכוונים ?

זה אומר שהוא עוד לא התגלה, ועוד לא התרומם, הכנפיים שלו קבורים עוד בתוך הביצה.


אומר הזוהר הקדוש:” כל דבר שקשור בקדושה זה קשה לנו” למה?


התשובה :כמה שאדם יותר רחוק מה”… כמה שקשה לו להתרומם, ומה שמקשה עליו :

-1 התאוות

-2 היצריים

-3 התחרות

-4 הקנאה

-5 החיסרון באמונה ובביטחון בה”…

-6 החוסר חיבור לאמת לאמיתה.

-7 החוסר רצון לעשות את רצון ה”…

-8 הייאוש והעצבות.

-9 הכעס על מה שלא הולך לי כמו שאני רוצה.

-10 הקשר עם אנשים שמצערים אותי, או שמקשים עלי ועוד.


אומר רבי נחמן :”כגודל הריחוק,  גודל הקירוב”. כמו שאומרים חכמים ירידה לצורך עליה. כי אם אין ירידה איך תתאפשר עליה ?

כמה שיותר נמתח את החץ אחורה, כמה שהוא יגיע רחוק יותר.


כאשר האדם מתחזק להאמין שהכל לטובה, באמת יהיה לו הכל טוב.

-(כתוב בליקוטי הלכות, הלכה ד’):”כי באמת אם היו הכל שומעים בקול הצדיקים, להאמין תמיד בה”..יתברך שהכל לטובה, וליתן שבח והודיה תמיד לה”…, בין בטוב ובין ברע, בוודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי, וכבר הייתה גאולה שלמה”.


וזאת מפני שבאמונתו הפשוטה הוא מקיים את עצם פנימיות כוונת הבריאה, והרבה מאוד חרון אף נמתק מעליו בזכות זה.

כי עיקר החרון אף שיש בעולם  שממנו באים כל הדינים ויסוריים, הוא פגם “האמונה”.

 יש אנשים פשוטים שאחרי שאבדו משהו רוצים לעזוב את הכל , והנה הם אומרים :” אי אפשר לעשות זאת, כי האמונה מחבקת אותנו”.


-רואים זאת בחטא הנחש, שקיבל הכל בלי קושי, אבל אתה האדם “בזיעת אפך תוכל לחם” שזה יביא אותך להתקרב לה”.. מתוך הכאב..(דרך הפרשת חלה את מחברת חיים וארץ. גוף, נפש ונשמה. שזה תלוי במצוות האישה).

והאנשים שמציקים לי, ומצערים אותי הם התיקון שלי וכמו בני משפחתי, כי ישנם מקומות ודברים שאנחנו חייבים לעבור אותם, או לשהות בהם זמן מסוים עד לזיכוך והתקדמות. וזה נגד רצוננו בלי שנבין מדוע התגלגלנו לאותו מקום.

 כמו כן הניסיונות בממון ובבריאות, או בחינוך ילדים, ובשלום בית שאנחנו חייבים לעבור אותם בעל כורכינו, כי הם חלק מהמסלול שהבורא יתברך בחר אותם לטובתנו, אפילו שזה לא נראה לנו אפשרי.

ובלי שום התרעה מראש, ומחמת שאדם אינו מבין פשר השינויים הללו, זה גורם לו לבלבול, ונראה לו שיש שיבוש בחייו. אבל אם יתחזק ויאמין תמיד שהכל מדויק לטובתו, ושום דבר אינו מקרה, אזי האמונה שלו תתחזק, ויבין שמטרת הבורא היא אך ורק לקרב ולזכך אותו.

ומכוון שהוא חייב לעבור דרך הניסיונות, הבררה היחידה כדי לעבור בשלום צריך שיאחז באמונה שלמה שאין רע יורד משמים, וישמח את עצמו, בזה שה”… יתברך מדבר אליו ושולח לו פקס ישיר. גם אם הוא לא מבין את המסר. ומזה הוא יזכה להיות עובד ה”… אמיתי. ואז יזכה לראות איך הכל מתהפך לטובה.


-נאמר בתורה: (בראשית מ”ט, ט”ו)” וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ויט שכמו לסבול, ויהי למס עובד”.

-פרש הרב הקדוש מוהר”י מוורקא זצ”ל:” ויט שכמו לסבול”- מתי זוכה האדם למנוחה אמיתית וטובה ?

 אם “ויט שכמו לסבול”, אם מקבל הוא את הניסיונות באהבה,” לסבול” מלשון “סבלנות”, שיש לו סבלנות על כל מה שעובר עליו.


מתי יכול האדם לסבול, להיות סבלני על כל מה שעובר עליו ?

רק כאשר הוא יאמין שכל מאורותיו הם לטובתו, והם בהשגחה פרטית, רק אז יוכל לסבול הכל, ויזכה למנוחה אמיתית. ובלי קטרוג על אף אחד.

המטרה העיקרית היא להגיע דווקא לשמחה מתוך צער.


הטיפול כדי לשמוח ולצמוח מתוך הכאב :

1. נקודת הצדיק

2. נקודת החבר.

3. נקודת ההתבודדות. “שיחה עם הבורא”. תפילה אישית,מלשון פ.ל.ל

לעבד את עצמי דרך שיפוט ועבודה על הפנימיות שלי.


דרך שלושת הנקודות הללו אפשר להגיע ליציבות נפשית, ואיזון רגשי.

כאן טמונה “סוד הבחירה” אם לחפש ולעבוד על שלושת הנקודות שיוכלו לעזור לו בהתקדמותו, ודרכם הוא יוכל להגיע “למנוחה” ולצמוח מתוך שמחה אמיתית.

ונאמין שלכל דבר יש עת ורצון מאת ה”… יתברך.

“כי הוא לבדו מרום וקדוש,,, בעל מלחמות… מצמיח ישועות”.


גם  כשיש חוסר הצלחה בעבודת ה”…כי בוודאי נעים מאוד להיות משוחררים מתאוות ולהיות בעל מדות טובות, ולהתמיד בלימוד וכדומה.

-אומרים חכמים:”,יכולות להיות כמה סיבות לעיכוב זה, יכולים להיות אלו יסורים שבאים עליו משמים, לכפר לו על כל הזמן שהיה רחוק, או שמעכבים אותו מחמת שרואים שאין לו כלים לקבל את אותה מעלה רוחנית שהוא גאווה ויזיק לו”, וצריך לקבל באהבה את ההמתנה לפני שיזכה למתנה.


 מסופר על אדם שהייה לומד בישיבה, והנה יום אחד היה צריך לצאת לעבוד בבנק, הוא שאל את עצמו איך הוא הגיע לשם, הוא לא שקט והמשיך בתפילתו לבורא, שישחרר אותו שיזכה לחזור לספסלי הישיבה, והנה לא עבר הרבה זמן ומצא את עצמו שוב בכותלי הישיבה, מה הפריע לו להגיע לשם ? (הכל תלוי עד כמה אתה רוצה להגיע לעבודת ת”… אמיתית) ?


-צריך לדעת אומר הרב פינקוס:

-” כי כל מה שאנחנו עושים, הן תפילה הן לימוד תורה, והן קיום המצוות, הכל הוא כדי שתתגלה מלכותו ואמונתו יתברך, היינו שידעו ויאמינו, שכל הנעשה בעולם בכלל, וכל העובר על כל אדם בפרט, המה רק ברצונו ובהשגחתו של ה”,… יתברך, למרות שהכל מלובש בסיבות, מלכותיות”.

.(אפשר לראות זאת לפי התנהגותם של המלאכים, שציפייתם כמראה הברק”, עושים הכל בזריזות, ביודעם שהם עומדים רק מול ה”…  ואז אם נבין זאת נוכל להרגיש מתיקות, ונעשה נחת רוח לבוראינו.


-ולכן כשאדם חזק באמונה, (אומר רבי נחמן בספר עצות המבוארות), זוכה להבין בשיכלו אותם עניינים, שלפני כן צריך היה רק להאמין בהם.

-שאמונה אמיתית מביאה לידי אריכת אפים, היינו “סבלנות”.

ואת הדבר הזה אפשר ללמוד מאברהם אבינו, שחיפש את ה”… עד שמצא ולא וויתר ואף התעקש בחיפושו, עד שהגיע בכוחות עצמו, להכרת הבורא יתברך.

מאת היועצת רויטל צדוק, מאבחנת ומטפלת בבעיות רגשיות

0 תגובות

Comments


bottom of page