Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

'אור מירושלים' ערב ליל הסדר תשפ"א | אפרת בזק


'אור מירושלים' ערב ליל הסדר תשפ''א | אפרת בזק


כנגד חבורת בנים ובנות דיברה תורה.

ואפילו כולנו חכמים,

כולנו נבונים,

כולנו יודעים את התורה,

מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים...


בני הנוער המתבגרים והבוגרים והגיבורים,

מה אתם שואלים?

מה הזכרונות והחוקים

שהיו פעם

לפני שנתן ה' אלוקינו לכם פלאפונים וואצאפים?

אף אנחנו נאמר לכם כהלכות הזמן,

היינו כנראה קצת יותר בני חורין,

קצת פחות 'זמינים'

ועם הרבה יותר זמן...

כי עבדי הזמן, למדנו ריה''ל,

עבדי עבדים הם,

ועבד ה' - הוא לבדו חופשי...

אף נפטיר בהלכות החשיבה החירותית ונשמע מכם

איך לדעתכם

מתוך כוחו של הלילה הזה

נצליח לחוש

ולשמוח

בהיותנו עבדי ה'

יחד עם היותנו בני מלכים...


בנות המצווה היקרות והאהובות,

מה אתן שואלות?

מה המראה הזאת לכם?

לפי שהוצאתן עצמכן מן הסלפי והתמונות,

נוכל לספר לכן שדווקא בליל הסדר,

חייב אדם לראות את עצמו,

כן, את עצמו,

ולאהוב את עצמו,

ולכבד את עצמו,

ולהודות לה'

על כל כשרונותיו ומחשבותיו,

הלילה הזה מזמין אותנו

לראות את עצמנו

יוצאים ממצרים,

פותח בפנינו אלומת אור

של חירות ועצמאות

ונוסך בנו כח לצאת

מכל מיצר בגוף ובנפש.

לראות את עצמכן באמת

יפות ואהובות,

יוצאות ממצרים אל ירושלים,

מצרות מחשבה

אל מקום של שלום ואהבה.


ילדי היסודי המקסימים והחמודים,

מה אתם אומרים?

מה זאת?

ואף אנחנו נענה ונשיב

שאתם גיבורים אמיתיים

איך אתם יוצאים מעבדות

של שנה משונה ומאתגרת,

בה למדתם למידה מרחוק,

ולמדתם להביט לרחוק,

ולהאמין, ולהתגמש,

וויתרתם על סניף וחברים ומסיבות ימי הולדת,

ושמרתם על מסיכות,

ובידודים בגבורה,

מתוך הבנה שכולנו עם אחד,

ובחוזק יד, ברוך ה',

מוציאנו ה' לחירות מסגרים ומבידודים,

והביא לנו חיסונים

על יד חזקה ועל זרוע נטויה...

לשנה הזאת בירושלים הבנויה...


ואתם המתוקים הקטנטנים,

שאינם יודעים לשאול,

שנולדתם למציאות של פנים מכוסות

וכמעט לא נפגשתם עם סבים וסבתות...

אנחנו נפתח לכם,

ונאמר לכם באהבה:

בעבורכם עשה ה' לנו

את החג הזה,

של צאתנו ממצרים,

כדי שנספר לכם

באהבה

את כל הניסים והנפלאות

שעשה ועושה ויעשה ה' עמנו,

בכל דור ודור...


והנה בלילה הזה

בא אליהו הנביא אלינו,

ומחבר אתכם אלינו,

אותנו אליכם,

ומכין את לבבנו...

והשיב לב אבות על בנים,

ולב בנים על אבותם,

כי חיבור הלבבות,

מביא את אור הגאולה.


וכולכם מתוקים -

ילדים של גאולה,

זוכים ב''ה לראות ישועות.

עם כולכם יחד

ועם כל אחד ואחת מכם

נברך הלילה

שהחיינו

וקיימנו

והיגענו לזמן הזה,

ונודה לאבינו שבשמים

על גאולתנו

ועל פדות נפשנו,

ונאמר לפניו שירה חדשה

הללויה!


שבת של שלום, וחג שמח!

0 תגובות

Комментарии


bottom of page