Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

'אור מירושלים' לשבת תרומה | אפרת בזק

שגור על לשוננו המשל, המדליק נר מנר, הנר דולק וחברו אינו חסר. עוד משל מופיע בבמדבר רבה:

כאדם שמריח באתרוג. הוא נהנה והאתרוג אינו חסר כלום.


היופי בנתינה הוא ההדדיות. הקב''ה ברא בעולמנו מעגלים מעגלים; בתחומים, בתקופות, בהקשרים מסוימים - אנו מעניקים ובאחרים - אנחנו מקבלים. גלגל סובב בעולם.🌎


פרשת התרומה למשכן, מזמינה אותנו למבט על הדדיות הנתינה.


🎁 יפה בחרו אנשי ''מתנת חיים'' בשבת תרומה להיות השבת שמספרת את מפעלם המרגש.

סיפורי תרומות הכלייה במפעל שהקים הרב ישעיהו הבר ז''ל, והמשיכה הרבנית רחל שתחי', לא משאירים עין יבשה. אפילו כאן סביבי, בשכונות העוטפות את העיר העתיקה, בשקט ובצינעה, יש עשרות (!!) של תורמים ותורמות כליה, שמזכירים לנו באומר חייהם כי אנשים אחים אנחנו. מאוחדים, נותנים, מעניקים, כי מכוחה של ירושלים - כל ישראל חברים.


✨ "דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי"✨

🏆 שלל חומרים משובחים נתרמים בשמחה ע''י העם, מהם בונים את המשכן ואת כליו, שגם הם, כאור חוזר, מבטאים נתינה.

🕎 מנורת שבעת הקנים שהאירה לעולם, מזבח הקטורת שריחו הטוב הופץ עד יריחו, ארון הברית ובו דברי אלוקים חיים, שולחן לחם הפנים שנעשו בו ניסים ועוד.


לשון הקודש צופנת בתוכה רבדים עמוקים. ב- תרומה נגלה הזדמנות להתרומם, ובשורש נ.ת.נ נגלה חזרה, הדדיות, שהרי הנותן מקבל מעצם הנתינה.


על הערבות ההדדית והיחד הזה, אומר הקב''ה:

''וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם''.

לא רק בתוך המקדש,

כי אם בתוכם,

בתוכינו!


שבת שלום ומבורך 🌹


0 תגובות

댓글


bottom of page