Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

'אור מירושלים' לשבת פנחס | אפרת בזק

שבת פנחס מפגישה אותנו עם נושא הטהרה.

השמירה על טהרת המשפחה, מתבטאת במעשה של פנחס, נכדו של אהרון הכהן, אשר מזכה אותו בברית שלום נצחית מאת ה', מתוך הצבעה על חשיבות הנאמנות והטהרה בחיי המשפחה והחברה.


לפרשה יש המשך חגיגי בו נפרסים לפנינו מועדי ישראל לאורך השנה, והקורבנות המיוחדים לכל חג. בעלייה אל המקדש, בכל עת וכמובן גם בחגים, נדרשה טהרה מיוחדת.


הטהרה, שמתבצעת בין השאר ע''י טבילה במקווה מים, מאפשרת לאדם לחוות מעין 'ריסטארט' רוחני. בהשאירו את האגו, והפוזות, והדברים החיצוניים לו בצד, יכול האדם להתרכז לרגע בנקיון פנימי של הנפש. של הנשמה.


השבוע, במהלך חפירות ההצלה הארכיאולוגיות בעיר העתיקה, עבור פרוייקט מעלית הכותל, נחשף מקווה טהרה שלם, המתוארך לסוף ימי בית המקדש השני. המקווה חצוב בסלע, ומקורה בקימרון, ומיקומו הסמוך כל כך אל העלייה למקדש, מזכיר לנו שוב את השאיפה לטהרה בעם ישראל, ומוסר דרישת שלום מן הימים ההם אל הזמן הזה.


שבת שלום ומבורך 💐


🎀 מצטרפים חדשים לקבוצת 'אור מירושלים' לשבת ולחג, מוזמנים דרך הקישור: https://chat.whatsapp.com/E8hYGEQPEp58MmszEWKuIA


0 תגובות

Kommentare


bottom of page