Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

‘אור מירושלים’ לשבת נח | אפרת בזק

עודכן: 31 בינו׳ 2021

חודש מרחשוון שהחל השבוע, מזמין אותנו להטמיע את האורות שספגנו בחודש החגים אל חיי היומיום. השבוע נתחיל אי”ה להתפלל על גשמי הברכה של השנה, ונייחל, יותר מתמיד, לחורף בריא.

סיפור נח, קורא אלינו להתבוננות במים. מים חיים שבכוחם להחיות ולהרוות, עלולים במקרי קיצון חלילה להוות מים של מבול. המבול החל בחודש זה, שזכה לכינויו ‘חודש בול’.

גם בהפטרה נמצא מתח בין מים שמבטאים הסתר פנים ‘מי נח’, לבין מים שמבטאים תורה וחיים, ‘הוי כל צמא לכו למים’.

המים מחברים בין שמים וארץ. הגשם שיורד מן השמים אל הארץ, מחבר בין הרוחניות הגבוהה לארציות והגשמיות. המשאלה ‘שיתגשמו’ משאלות לבנו לטובה, רומזת שתפקידנו להיות ‘אנשי הגשם’ המחברים שמים וארץ במעשים ובמחשבות הטובות שלנו.

חודש מרחשוון הוא חודש של תפילה. על המילים ‘בוא אל התיבה’ מסביר הבעל שם טוב שאנחנו מוזמנים לבוא בתוכה של התיבה, המילה הקדושה, מילות התורה והתפילה. זה המחסה שלנו מפני מבול החיים. בקשת הגשמים מזמינה אותנו לשאת עיניים לשמיים ולצפות לקשר הזה.

בין אותיות חודש חשוון נמצא נשיאת חן, לעומת כל החמס שנמחה במבול, ניצב נח. ‘וְנֹחַ מָצָא חֵן בְּעֵינֵי ה”.

הריח, אשר נחשב החוש של חודש מרחשוון, הוא חוש גשמי שמבטא רוחניות. כשיצא נח מן התיבה בנה מזבח והודה לקב”ה. במילים “וַיָּרַח ה’ אֶת רֵיחַ הַנִּיחֹחַ” שומעים חז”ל רמז לריח הקורבנות שהוקרבו במקדש.

בימיו של שלמה המלך זכה חודש מרחשוון שבו נסתיימה עבודת המקדש, בית התפילה. ובימנו מצפה וממתין החודש, לחידוש העבודה, לשמחת הבניין.

יבוא המשיח “בהריחו ביראת ה'”, ויהפוך לנו ‘מר’ למתוק, ואת חודש מר-חשוון ימתיק בחגי ישועה, ויאיר באור יקרות, גם את מחשכי החורף והשיגרה, מתוך נשמתנו המאירה.

שבת שלום ומבורך!?

למצטרפים חדשים המעוניינים להצטרף לקבוצת ‘אור מירושלים’: ? https://chat.whatsapp.com/JBYMEmeydPR0pVr8pNggsF

0 תגובות

留言


bottom of page