Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

'אור מירושלים' לשבת יתרו | אפרת בזק

ירושלים של זהב, יבטיח עקיבא לרחל שם במתבן, כשהיא תביט בו במבט מלא אמונה, ותדע שנועד לגדולות.


ירושלים של זהב, תשיר נעמי שמר בשיר שכמעט החליף את המנון המדינה, ובעקבותיה ישירו חיילי צה''ל כשיזכו לאחד בשישה ימים את עיר הנצח.


ירושלים של זהב, תרמוז לנו פרשת השבוע, עם עשרת הדיברות, ולכן לא נשתמש בזהב עבור פסל ומסיכה: ''וַיֹּאמֶר ה'... אַתֶּם רְאִיתֶם כִּי מִן הַשָּׁמַיִם דִּבַּרְתִּי עִמָּכֶם. לֹא תַעֲשׂוּן אִתִּי אֱלֹהֵי כֶסֶף וֵאלֹהֵי זָהָב לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם". אלא נשמור את הזהב למקור הברכה, כמו בפסוק הבא: ''בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ''.

ירושלים של זהב, יגידו גם הארכיאולוגים שמצאו חרוז זהב נוצץ, תגלית טריה מהשבוע, בחפירות הרחוב העתיק בעיר דוד.


ירושלים של זהב, יאמר במילים אחרות מדרש רבה, וילמד אותנו שכל הזהב שבעולם נברא כדי שיום אחד, כשייבנה בו מקדש, נוכל לפאר אותו:


אמר ר' אבהו: טובה גדולה חלק הקב"ה לעולמו בזהב...

אמר ר' שמעון בן לקיש:

לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב. ולמה נברא? בשביל בית המקדש!


ההוד של המקדש הוא שיא היופי, בהרמוניה מדהימה עם שיא הקדושה, הפנימיות, העומק.


'וזהב הארץ ההיא טוב', יספרו לנו פסוקי בריאת העולם, ויחברו אותנו אל "ההר הטוב הזה'', שנאמר על המקדש. וכשנשאל למה נברא העולם?

יענו חז''ל - בשביל יום השישי, בה' הידיעה, שישי בסיון בו ניתנה תורה.


תורת נצח תינתן בפרשה על לוחות הברית. לוחות שיתגלגלו עם עם ישראל בשנות מדבר ומשכן ונידודים, עד שיגיעו לבית עולמים. לוחות שיונחו בתוך ארון ברית עשוי זהב טהור מבית ומחוץ ובתווך עצי שיטים עומדים, ומעוטר בזר זהב וכפורת זהב. לוחות ובהם דברי אלוקים חיים שיאירו לעולם מתוככי קודש הקודשים, לִפְנַי ולִפנִים.


שבת שלום ומבורך 💐


0 תגובות

Comentários


bottom of page