חיפוש

'אור מירושלים' לשבת חזון | אפרת בזק


אי אפשר להיכנס אל שבת חזון, השבת שלפני תשעה באב, מבלי לקבל כח מיוחד מן המשל המופלא של רבי לוי יצחק מברדיטשב:

משל למלך

שתפר לבנו בגד יפה ויקר מאוד,

אך הבן השובב קרע את הבגד לקרעים.


חזר אביו ותפר לבנו בגד חדש, יפה כקודמו.

והנה שוב לכלך הבן את הבגד וקלקלו.


כעת תפר לו המלך בגד שלישי,

אולם לא מסרו לבנו

רק מפעם לפעם בזמנים מיוחדים

היה מוציא הבגד מבית גנזיו ומראה לבנו ואומר:

זה הבגד שלך הוא,

אך הנה ממתין לך שתגדל עוד ותתקן את דרכיך.


והנמשל בצידו,

כן בית המקדש הראשון, שחרב בעוונינו,

ונבנה הבית השני תחתיו, ואף הוא איננו.

מעתה מראה לנו הקדוש ברוך הוא את דמות הבית השלישי, וממתין שנהיה ראויים ליכנס בשעריו.

(