Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

‘אור מירושלים’ לשבת חזון | אפרת בזק

השבת קיבלה את הכינוי ‘שבת חזון’, אשר לצד היותה חלק מימי בין המיצרים, יש בה מעלה מיוחדת, כאילו נפרדת, שרמוזה בכינויה.

כי בשבת חזון יכול כל אדם מישראל לראות בחזונו, מרחוק, את דמות בית המקדש השלישי. הרב הדרי זצ”ל הסביר שהשבת מאפשרת לנו מבט של חזון על הטוב העתידי. בכוחה להציב לנו חזון, חלום נבואי, על היום בו ייהפך ט’ באב וכל הצער שנלווה אליו, ליום של שמחה, ונעשה בו סעודת הודיה, כסעודת שלמה, בשעה שבנה את בית המקדש…

כך לימד ר’ לוי יצחק מברדיצ’ב והמשיל משל למלך שתפר לבנו בגד יפה ויקר מאוד, אך הבן השובב קרע את הבגד לקרעים.

חזר אביו ותפר לבנו בגד חדש, יפה כקודמו. והנה שוב לכלך הבן את הבגד וקלקלו.

כעת תפר לו המלך בגד שלישי, אולם לא מסרו לבנו רק מפעם לפעם בזמנים מיוחדים היה מוציא הבגד מבית גנזיו ומראה לבנו ואומר: זה הבגד שלך הוא, אך הנה ממתין לך שתגדל עוד ותתקן את דרכיך.

כן בית המקדש הראשון, שחרב בעוונינו, ונבנה הבית השני תחתיו, ואף הוא איננו. מעתה מראה לנו הקדוש ברוך הוא את דמות הבית השלישי, וממתין שנהיה ראויים ליכנס בשעריו. (מובא ב’ספר השבת’).

לא רק שבת חזון נושאת בתוכה את שני הפנים… חודש מנחם-אב מתחיל בימי אבלות קשים ועצובים, אך מתהפך לימים טובים של אהבה ונחמה.

גם מזלו של החודש, אריה, מקפל בתוכו את שני הפנים הללו. מצד אחד אריה טורף ומטיל אימה, ומאידך גיסא מסמל מלכות והנהגה.

ואף תענית ט’ באב בעצמה, מחולקת גם היא לשני חלקים. בחציה הראשון ההתמקדות היא בכאב ובאובדן, בחורבן עצמו. לאחר חצות היום קמים מן הארץ ומכינים את הנפש ואת הבית לישועה. שהרי הגאולה ממש מעבר לפתח, ואנו מכינים עצמנו לקבל פני משיח.

שנזכה עוד בשבת חזון זו לחזות בנעם ה’ ולבקר בהיכלו. בברכת בריאות הנפש והגוף לכל עם ישראל, שבת שלום ומבורך!

0 תגובות

Comentarios


bottom of page